2014. augusztus 11., hétfő

Assisi Szent Klára ünnepe


Assisi Szent Klára 2014.

Klára a gazdag és nemes Offreducci-Favarone családban született. Vallásos nevelésben részesült; édesanyja őszinte hitre nevelte három leányát, s megtanította őket mindarra, amit egy előkelő leánynak tudnia kellett. Klára későbbi írásaiból kitűnik, hogy választékos latinsággal tudott fogalmazni, de a háztartással kapcsolatos munkák is ismerősek voltak számára. Később, amikor már kolostorban élt, szép oltárterítőket és liturgikus ruhákat hímzett.
Fiatalon lemondott a fényűző életről, hogy Ferencet követve szegény és alázatos életet éljen. 1210-ben hallotta először prédikálni Ferencet. Szavai, melyekkel a megfeszített Krisztus radikális követéséről beszélt, megindították Klárát: 1211 virágvasárnapján, 18 éves korában, titokban elhagyta az apai házat, és csatlakozott a Porciunkula-kápolna mellett élő szerzetes testvérekhez. Rokonai vissza akarták hívni, de nem tudták eltántorítani szándékától. Ferenc beöltöztette őt a bűnbánat egyszerű ruhájába. E pillanattól Krisztus jegyeseként szegényen és alázatosan élt, egészen neki szentelve életét.
A hozzá csatlakozó társakkal kialakították első kolostorukat az Assisi közeli Szent Damján-kápolna körül. Itt élt Klára több mint negyven éven keresztül; haláláig a kolostor lelki anyja volt. Kisebbik húga és édesanyja is csatlakozott a klarisszákhoz. Alázatos, karitatív, bűnbánó életmódot folytatott. 1244-től kezdve ágyban fekvő beteg volt, de a rend irányítását továbbra is ő intézte, testvéreit anyai gondoskodással irányította.
Amikor Klára 1253. augusztus 11-én meghalt, IV. Ince pápa bíborosaival együtt eljött Perugiából a temetésére. 1255. augusztus 15-én, halála után két évvel avatta szentté Klárát IV. Sándor pápa. Ünnepét azonnal felvették a római naptárba, s először augusztus 12-re került. 1969-től augusztus 11-én ünnepeljük. IV. Sándor pápa 1260-ban a klarisszák részére Assisiben új zárdát építtetett és ott helyeztette el Klára holttestét.
Klára egészen hasonló lett a szerény és alázatos Ferenchez.
Kövessük példájukat és legyünk mi is, hiteles, szerény és alázatos követői Urunk Jézus Krisztusnak, embertestvéreink javára, s lelkünk üdvére.
Ámen
Dr. Frajka Félix