2016. február 27., szombat

Nagyböjt 3. vasárnapja

Nagyböjt 3. vasárnapja

Bevezetés
Két Jézus korabeli történetet hallunk majd a mai evangéliumban.
Az egyik esemény az volt, hogy Pilátus a Jeruzsálembe zarándokolt galileaiak között vérfürdőt rendezett. A másik pedig az, amikor Siloámban egy torony összedőlt és maga alá temetett tizennyolc embert.
Az ószövetségi felfogás szerint ezek az emberek azért haltak meg, mert bűnösek voltak.
Ennek a felfogásnak, sajnos még ma is, megvannak a nyomai körünkben is. Bár igaz, hogy van kapcsolat a bűn és bűnhődés között. De a természeti katasztrófák, s háborúk, diktatúrák áldozatai, nem azért pusztulnak el, mert bűnösebbek lennének, mint más emberek. Jézus tanítása szerint nincs ember bűn nélkül, épp ezért minden embernek szüksége van az állandó megtérésre. A sorscsapások is erre kell, hogy késztessenek bennünket. De valóban erre késztetnek-e bennünket? Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket.

Kirie litánia
Jézus Krisztus! Te bűneink miatt vállaltad a szenvedést és a kereszthalált. Uram irgalmazz!
Jézus Krisztus! Te irántunk való szeretetből áldoztad fel az életedet. Krisztus kegyelmezz!
Jézus Krisztus! Te halálod által új életet ajándékoztál a világnak. Uram irgalmazz!

Evangélium után
Nem ritka, hogy földrengés, tűzvész, hurrikán, árvíz, épület összedőlése alkalmával, még a magukat vallásosnak, jó kereszténynek tartók is, ezekben istenítéletet, Isten büntetését látják.
Az evangéliumban elhangzottak szerint a farizeusok, és maguk a Jézus korabeli emberek is, az említett két eseménnyel kapcsolatban, hasonlóan gondolkodtak. Jézus ettől a szemlélettől akarja megszabadítani őket, és egészen más szemléletre akarja őket megtanítani. Arra, hogy akiket a kegyetlen végzet érintett, semmiben sem voltak vétkesebbek, mint az életben maradottak, mert nincs ember vétek nélkül. De az életben maradottak számára ez figyelmeztetés és egyben tanítás is, amelyet így fogalmazhatnánk meg: Isten végtelenül türelmes hozzánk.
Ez a mindenható Úristen egyik legfontosabb tulajdonsága, Isten lassú a haragban, de gazdag az irgalomban. S nem vétkeink szerint bánik velünk, hanem nagy irgalmassága szerint. Türelme annak bizonyítéka, hogy kellő időt biztosít a megtérésre. Isten nem akarja a bűnös halálát, hanem azt, hogy megtérjen és éljen.
Mielőtt pedig a szenvedésben megnyilvánuló végtelen türelmét látnánk, elmeséli a terméketlen fügefa esetét, amely ott áll a szőlőben, foglalja a helyet, a gazda ki akarja vágni, de vincellérje kérésére még hagy neki időt. Ilyen az Isten. Határozottan eloszlatja tévhitünket: nem valamiféle istenítélettől kell félnünk, hanem attól, hogy egyszer lejár az időnk.
A két katasztrofális hír hallatára közli Jézus, hogy Pilátus kegyetlenkedése a galileai zsidókon, vagy a főváros déli városfala fölött álló torony leomlása, és a 18 ember halála nem Isten bosszúja
És hozzátehetnénk még a megszámlálhatatlanul sok szörnyű tragédiát is. Nem Isten bosszúja az, amit természet produkál a szörnyű katasztrófák alkalmával! Sem a kisebb vagy nagyobb méretű háborúk szörnyűségei. Sem százezres városoknak földfelszínéről történő szinte teljes eltüntetése, szőnyeg és atombombázással. Sem a létükben fennmaradni, s ősi hitükben megmaradni akaró, önálló állami létüket védő, s hitüket megőrizni akaró népek körében végzett naponkénti mészárlások. Ezek nem Isten bosszúi. Láthatjuk, hogy kiké.
De ezek elgondolkodtató jelek! Nemcsak a szenvedők, hanem a nem szenvedők, az ezeket a tényeket, jeleket látók számára is! Még pedig Isten látogatásának a jelei! Észre kellene venni látogatásának idejét, mint megtérésre szólító jeleket.
És nem erőltetett párhuzam, ha a terméketlen fügefával azonosítjuk önmagunkat, és azt mondjuk: a terméketlen fügefa, mi vagyunk.
A kertész utolsó kísérlete, Isten kiváltságos szeretete, türelmének utolsó próbája. A szőlőbe ültetett gyümölcsfának minden lehetősége megvan arra, hogy gyümölcsöt teremjen. Ugyanígy nekünk is a világban, ahol élvezzük Isten nagylelkű szeretetét. Sorsunk a saját kezünkben van, vagy fölismerjük, hogy Istenhez kell térnünk, és a bűnbánat gyümölcseit kell teremnünk, vagy elveszünk! „Ha meg nem tértek, elvesztek mindannyian” – kétszer is megismétli Jézus a mai evangélium.
Ha meg nem tér e világ, s benne hazánk, elveszünk. Ha meg nem változtatjuk gondolkodás-, érzelem- és cselekvésmódunkat, nagyot veszthetünk, elveszthetjük önön magunkat. Jézus szavaival: elveszhetünk mindannyian. Félve mondom ki: Elveszhet hazánk.
De erős a reményünk! Isten végtelenül türelmes volt hozzánk eddig és az ma is, és az lesz ezután is. S időt ad, elegendő időt a megtérésre, gondolkodás és cselekvésmódunk megváltoztatására.
A fügefa is időt kapott, táplálékot, hogy újraéledjen, és gyümölcsöt hozzon. Emberi világunkban, hazánkban is hasonlóan a sok terméketlen fügefa is. Időt kap. És miként a bibliai hasonlatban, úgy itt is vannak ezeket megmenteni akarók, s a reményt felnemadók. Csak nem vesszük észre, vagy nem becsüljük őket. Jönnek ők, mint e világ megszállottjai, gondozásba veszik, s megmentik őket.
S reményeink szerint a ma még terméketlen fügefák holnapra rügyeket hajtanak, s leveleket és méztől csöpögő, húsos fügét teremnek.
Oh, mily üdvös és hasznos lenne magunk és az egész emberiség számára, ha, ami megtörténhet a terméketlen fügefákkal, az velünk is megtörténne, és gyümölcstermőkké, válnánk, az Úr szőlőskertjében, itt magyar földön.

Ámen