2016. február 3., szerda

Szent Balázs

Szent Balázs püspök és vértanú
Eredetileg orvoslással foglalkozott nevéhez sok csodás beteggyógyítás fűződik.
Szentünk örmény születésű volt, és olyan példamutató keresztény életet élt, hogy Szebaszte hívő népe püspökké választotta. Balázs erre a Szentlélek indítását követve visszavonult egy magányos hegyi barlangba. Sajnos azonban nemcsak a keresztények ismerték a barlanghoz vezető utat, hanem a helytartó poroszlói is, aki 316 táján még folytatta a keresztényüldözést. Ellenállás nélkül engedte, hogy elfogják.
Mivel Balázst nem tudták hittagadásra kényszeríteni, a szokásos megkorbácsolás után siralomházba került. Mint előbb barlangjában, úgy a börtönben is sok segítséget kérő ember kereste föl.
A legismertebb legenda szerint egy napon rémült anya sietett hozzá, mert fia egy torkán akadt halszálkától fuldokolt. A szent megáldotta a fiút, és eltávolította a szálkát. Így megmentette a haláltól.
316-ban szenvedett vértanúságot.
Kérjük mi is az Ő égi áldását.

Ámen