2022. július 6., szerda

Évközi 15. vasárnap

 Évközi 15. vasárnap 

Bevezetés

Szeretettel köszöntöm a testvéreket!

A mai évközi 15. vasárnap evangéliumában a főparancsról, Isten és felebarát szeretetét összekötő parancsról, s az irgalmas szamaritánusról hallunk majd.

Hogyan gyakoroljuk mi a Főparancsot? Úgy-e, mint az irgalmas szamaritánus? Milyen a mi szolidaritásunk a szenvedő embertestvéreinkkel? Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket.

Kirié litánia

Urunk, Jézus Krisztus, bocsáss meg, hogy szenvedő testvéreinkben nem ismerünk fel Téged! Uram, irgalmazz nekünk!

Urunk, Jézus Krisztus, bocsáss meg, hogy a bajbajutottak mellett segítségnyújtás nélkül elmegyünk! Krisztus, kegyelmezz!

Urunk, Jézus Krisztus, bocsáss meg, hogy nem vagyunk az irgalmas szamaritánushoz hasonló lelkületűek! Uram, irgalmazz! 

Evangélium után

„Ki az én felebarátom?”- kérdezte a törvénytudó Jézustól. Az írástudó kérdésére Jézus az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéddel válaszol.

Úgy kezdődik, mint egy krimi. Van benne pénzrablás, véres verekedés, félholt áldozat, cserbenhagyás… Csak éppen nem úgy fejeződik be, mint a krimik általában: nincs benne szivarozó felügyelő, nem kerülnek elő a tettesek, és nem a megtorlás győz, hanem a szeretet.

Amikor azonban először hangzott el Jézus ajkáról, nem is akart izgalmas újsághír lenni. Hanem egy olyan esemény, amelyen érdemes elgondolkodni. Figyelemfelkeltés egy szenvedő emberrel nem törődő, és egy szenvedő emberrel törődő embertípusra. Ezzel Jézus feje tetejére állította az öntelt farizeusok egész erkölcsi rendszerét. És ugyanakkor belesűrítette országának új törvényét az irgalmas szamaritánus történetébe.

Az ószövetségi pap az áldozat-bemutatásra volt kötelezve. Számára a kötelesség az áldozat körüli szolgálat. Ezt teljesítette is. De amikor látja a szenvedő embertársát, nem törődik vele. Az ő számára az már nem előírás. Ma is vannak ilyenek.

A levita a templom körüli szolgálatra volt hivatva. Ezt betű szerint betartja. De a szerencsétlen ember szolgálata már nem előírás. Ma is vannak ilyenek.

Ezután Jézus bemutat egy szamaritánust. Ő kívül áll a mózesi törvényen, de belső sugallatra hallgat, ezért segít a bajbajutotton. lássuk be, ilyenek is vannak ma!

Az írástudó, „Ki az én felebarátom?” kérdésére a választ - a példabeszéd elmondása után - a törvénytudóval fogalmaztatja meg az Úr: „Az volt a bajba jutott embernek a felebarátja, aki irgalmasságot cselekedett vele.”

A szamaritánus felebarát volt. - A pap és a levita viszont nem volt az. Mindketten teljesítették ugyan azt, ami a kötelességük volt. Ma azt mondanánk azt, ami a munkaköri leírásukban szerepelt. De annál egy jottányival sem többet.

Jézus a mai példabeszédben nem azt mondotta, amit az irgalmas szamaritánus történetekor ki szoktak hangsúlyozni, hogy: mindenki a felebarátod, hanem azt, hogy Te légy minden rászorulónak, mindenkinek, kivétel nélkül - még ellenségednek is! - a felebarátja! „Tégy Te is hasonlóképpen, mint az irgalmas szamaritánus!”

Így szoktuk buzdítani a tem-plombajáró híveket: mindenkiben lásd meg az embert, a felebarátot! Pedig inkább így kellene buzdítanunk: Te magad viselkedjél úgy, légy méltó arra, hogy minden ember felebarátját, közelijét, segítőjét lássa benned. (a közeli, és nem a felebarát, lenne a helyes fordítása az eredeti szónak.)

Mi csak önmagunkat alacsonyíthatjuk le méltatlan viselkedésünkkel odáig, mint a példabeszédbeli pap és levita, hogy nem vagyunk méltók a felebarát névre. És mi, magunk emelhetjük fel magunkat a felebarát irgalmas szamaritánus szintjére.

Ma is időszerű az irgalmas szamaritánus története. A hazafelé siető pap és levita nem egy régen történt esemény szereplői. Ha megvizsgáljuk magunkat, akkor rájövünk, hogy végeredményben mi vagyunk azok, akik azt hisszük, hogy amit Krisztus egybekötött, Isten és felebarát szeretetét, azt szét lehet választani. Mi, akik mindig valami rendkívüli dologban keressük az Istent, és nem vesszük észre, hogy a közelünkben tartózkodik. Vakon sietünk el embertársaink mellett, és semmibe vesszük őket, és nem csak őket, hanem a bennük felénk közeledő Istent, feledve, hogy Jézus azonosította önmagát velük.

Amikor közömbösen megyünk el az élet elesettjei: a hajléktalanok, s a szenvedély betegek mellett. Könyöradományra és tisztességes emberi szóra sem méltatjuk őket. Arról panaszkodunk, hogy az emberek nem törődnek egymással. De arról nem, hogy mennyire nem törődünk mi sem másokkal.

Egyre több szomorú és magányos idős ember él közöttünk. Senki sem törődik velük. Senki sem nyit ajtót rájuk, pedig hogy örvendenének egy-egy gyermeki, baráti vagy jószomszédi látogatásnak és jó szónak!

De legyünk csak őszinték! Családunkban is mennyivel többet kellene törődnünk egymással. Mennyivel többször kérdezhetné a férj a feleségétől, a feleség a férjétől: Mi bánt? Miért vagy oly gondterhelt és rosszkedvű? És mennyivel többször kérdezhetnék meg idős szüleiktől és gyermekeiktől is: Mi bánt, mi történt veled?

Ma nekünk szól Jézus mai példabeszédében elhangzott felhívása: „Menj! És tégy te is hasonlóképpen!” Tégy úgy, mint az irgalmas szamaritánus! Légy felebarátja minden bajbajutott embernek!

Az irgalmas szamaritánus szeretetével hajoljunk le a szenvedő emberekhez, s mentsük meg őket, az élet, s az örök élet számára és akkor Isten is lehajol hozzánk, bekötözi sebeinket, százannyit ad jutalmul, olyat is, amit kérni sem merünk! Ámen