2015. október 21., szerda

Boldog IV. Károly

Boldog IV Károly

Boldog IV Ausztriai Károly osztrák császár és magyar apostoli király 1887. augusztus 17-én született. 1911. október 21-én feleségül vette Zita hercegnőt. Mindketten nagyon komolyan készültek a házasságra, különösen Károly főherceg, akit a legszentebb és legigazabb szándékok vezéreltek. Házasságukból nyolc gyermek született.
Károly a tróntól távol, vidéki helyőrségeken élt egészen 1914-ig, amikor nagybátyját, Ferenc Ferdinánd főherceget Szarajevóban meggyilkolták és ezzel Károly főherceg lett a trónörökös.
Ferenc József császár 1916. november 21-én bekövetkezett halála az I. világháború kellős közepén – és így a legkevésbé alkalmas pillanatban – érte a 29 esztendős fiatal Károlyt, akinek az uralkodás súlyos terhét át kellett vennie.
Ő volt az egyedüli a háborús hatalmak államfői közül, aki teljes mértékben követte XV. Benedek pápa béketörekvéseit; de a lelkét átható mély katolikus érzések sajnos nem jellemezték a többi harcoló nemzet vezetőjét, ezért többször kifejezett békevágya nem talált meghallgatásra.
1919-ig családjával a Bécs melletti várban élt, ahol számára megalázó és szerény körülmények között, szigorú őrizet alatt, szinte fogolyként kezelték, nem hagyhatta el lakhelyét. Ő mégsem mutatkozott boldogtalannak, örömmel töltötte el az, hogy végre sok időt szentelhetett feleségének és gyermekeinek. Azt követően, hogy két ízben megpróbálta visszaállítani Magyarországon a királyságot, Károly királyt fogolynak nyilvánították és feleségével együtt Tihanyból végleges száműzetésbe Madeira szigetére, Funchalba szállították.
Élő hitét, vallásosságát és családszeretetét itt sem veszítette el. Szenvedéseit népeiért ajánlotta fel. 1922. április 1-jén hunyt el. Földi maradványait a Nossa Senhora do Monte szentélyben helyezték végső nyugalomra.
2004-ben II. János Pál pápa avatta boldoggá.
Mint szent remetét, családapát, vezeklő uralkodót tiszteli az Egyház.
Kérjük utolsó királyunk égi közbenjárását népünkért.

Ámen
F.F.