2015. október 22., csütörtök

Kapisztrán Szent János

Kapisztrán Szent János

Letagadhatatlan történelmi tény, hogy a Ferences Rend, de az európai kultúrtörténet, a XV. Század egyik legnépszerűbb teológusa, legnagyobb szónoka, szellemi vezére és politikusa volt.
1386-ban született Capestrano-ban.
Rendkívüli tehetséggel áldotta meg az Úr. Kora leghíresebb jogi karán, Perugiában szerzett mindkét jogból, a rómaiból és az egyháziból doktorátust.
Minden tehetségét és erejét Krisztus ügyének szentelte. Mint Assisi Szent Ferenc elkötelezett követője hitt abban, hogy a szent ferenci életeszmény nincs be-zárva egy adott társadalmi környezet keretei közé. Hogy megmaradt az ősi ferences életforma, neki köszönhető.
Az egyházszakadás zűrzavaros világából, a Kapisztrán Szent János által életre keltett vándorprédikátorság hozott kiutat. Ő maga 40 éven át naponta legalább egyszer prédikált.
Néha 3 órán át. S nem egy-szer több mint százezer embernek. Európa szerte, városok és fejedelmek versengtek meghívásáért. Így újult meg az európai kereszténység.
S amint közeledett felénk, a kereszténység védőbástyája felé a török, már is itt volt hazánk földjén. 1455. július 1-jén vette át a Győri Országgyűlésen Kallixtus pápa bulláját, amely megbízza a török elleni keresztes hadjárat megszervezésével. A Pápától kapott kereszttel a kezében hívta őseinket a török elleni szent háborúra. Nándorfehérvár alá érkezve már 40 ezerre nőtt a számuk. A 70 éves Kapisztrán tevékenyen, hősiesen kivette részét a keresztesek mozgatásában és buzdításában. Végül is fejvesztett menekülésre kényszerít-tették a törököt. S Magdolna napján már e szavakat harsoghatta a győztes harcosok felé: „Ez az a nap, melyet az Úr adott nekünk. Örvendjünk és vigadjunk rajta.”
 A Nándorfehérvári győzelem emlékére szól világszerte a katolikus templomokban a déli harangszó.
A nagy győzelem után három hétre meghalt nagybarátja, a törökverő Hunyadi. Halálos ágyánál még ott volt Kapisztrán Szent János, de három hónappal később, október 23-án meghalt ő is, Újlakon.
S nem véletlen, hogy amikor halálának 500-ik évfordulóját ünnepelte hazánk, és a Kapisztrán Kórus Nándorfehérvár 1456 című oratóriumot bemutatta, akkor épp ez volt a nyitánya az 1956-os forradalom és szabadságharcnak. Ragyogjon fényesen Kapisztrán Szent János nemzetünk és a kereszténység dicső alakja, s nevével összekapcsolódó nemes küzdelmeinkhez erőt adó 1456 és 1956 emléke.

Ámen.
F.F.