2015. október 8., csütörtök

Magyarok Nagyasszonya

Magyarok Nagyasszonya.

A magyar honfoglalás ezredik, millennium évében, 1896-ban ajándékozta meg XIII. Leó pápa a magyar nemzetet a mai ünneppel, Magyarok Nagyasszonya ünneppel.
Szűz Máriának, magyarok Nagyasszonyaként, Patrona Hungariae-ként való tisztelete a kereszt-ténnyé válásunk kezdetéig nyúlik vissza. Szent István király a Magyarok Nagyasszonyának ajánlotta országunkat. A Hardwick legenda szerint így imádkozott: "Ég királynője, a jelenvilág újjászervezője, végső könyörgésemben a szent egyházat a püspökökkel és papokkal, az országot a néppel és az urakkal a Te oltalmadra bízom, nékik utolsó istenhozzádot mondva lelkemet a te kezedbe ajánlom."
Az ő példáját követte a Szűzanya tiszteletében ezer éven át történelmünk szinte valamennyi nagyja.
Nem sorolom nevüket.
Csak Prohászka Ottokártól idézek gyönyörű szép sorokat.
"Valami sajátosan magyar kegyelet fűzte hitvalló őseinket a Szűzanyához. Harcban álló magyar csapatokban este a tábortüzek mellett hangosan imádkozták a harcokban edzett hős eleink imára kulcsolt kezekkel a rózsafüzért! Zászlóinkon ott tündökölt a Bol-dogasszony képe, és hogyha harcainkban el kellett volna vesznünk, zászlaja lett volna szemfedőnk, s csendítésünk az Áve Mária est-harangszava."
Hogy oly sok történelmi meg-próbáltatást átélt népünk nem pusztult el, a hívő magyar nép ma is hittel vallja, Máriának, Nagyasszonyunknak köszönhetjük.
De, mi mai magyarok meg-köszönjük-e Néki?
Ha nem tettük volna meg, tegyük meg, és kérjük, legyen továbbra oltalmazó, védelmező Nagyasszonyunk.

Amen.
F.F.