2015. december 19., szombat

Advent 4. vasárnap

Advent 4. vasárnap

Bevezetés
A mai, advent 4. vasárnap evangéliumi szakasza két áldott állapotban levő asszony: Mária és Erzsébet találkozóját írja le. Mária keresi fel a gyermeket váró rokonát, Erzsébetet, hogy segítsen neki. Elmondják egymásnak gyermekvárásuk titkát és örömét. - Történnek e napjainkban ilyen találkozások, titkok, örömök megbeszélései demográfiai problémákkal küzdő népünk életében.

Kirié litánia
Jézus Krisztus! Akire évezredek óta várt az emberiség. Töröld el vétkeinket. Uram irgalmazz!
Jézus Krisztus! Aki eljöttél közénk, hogy békét adj e világnak, békíts ki bennünket Istennel és egymással! Krisztus kegyelmezz!
Jézus Krisztus! Növeld bennünk, karácsonyra készülőkben a szeretetet és a jóságot! Uram irgalmazz!

Evangélium után
A mai evangéliumi szakasz-ban több találkozásról is hallottunk. Találkozik két áldott állapotban lévő asszony, Mária és Erzsébet, és két még meg nem született magzat: Jézus és János.
Ez utóbbiak találkozását megemlítő szavakra kissé jobban oda kellene figyelni a magzati életekről vitázó társadalmunknak, hiszen évezredes emberi meggyőződést, olyan örök igazságot tükröző szavak azok, amelyeknek igaz voltát nem tagadni, hanem tisztelettel kellene tudomásul vennie minden igazságot tisztelő, s humán gondolkodásra hivatkozó irányzatnak és mozgalomnak.
Míg a hatalmas távol keleti országban törvény korlátozza a születések számát, és mégis növekszik, addig nálunk a kedvező törvények ellenére mégis csökken? Mi van e mögött? Talán furcsa beteg gondolat. Talán népünk ösztönös továbbélési akarásának a meggyengülése. Népünk fiaiból és leányaiból a gyermekeikben továbbélés büszke akarásának a hiánya? A szaporodjatok és sokasodjatok isteni parancs tudatos semmibevétele?
De térjünk vissza az áldott állapotban levő Mária és Erzsébet találkozásához.
Úgy tűnik a két asszony találkozásában nincs semmi rendkívüli. Vagy mégis? Mária meglátogatja rokonát, hogy segítségére legyen gyermekének születésénél. Mindennapos történet. Bárhol előfordulhat rokonok körében ma is. Ez azonban itt olyan emberek között történik, akiknek életét az Istenben való hit, a választott népnek, s általuk az egész emberiségnek ígéreteket tevő Istenben való mélységes, s alázatos hit irányítja.
Ezért találkozásukkor felemelő élményben részesülnek. Világossá válik mindkettőjük előtt az, amiről Máriának már volt ismerete, az tudni illik, hogy az Úr Isten emberiségnek adott ígéretei végre beteljesülnek. A gyermekben, akit Mária hordoz a szíve alatt, beteljesült valósággá válik az Istentől jövő üdvösség.
Mindannyiunk életéhez hozzástartoznak a találkozások. De ezekben van-e valami abból a találkozásból, amely Mária és Erzsébet találkozását jellemezte? Lehetséges, hogy korunkban az egymásnak őszinte tiszteletet adó, s mély vallásos háttérrel bíró örvendezés kiment a divatból és többé nincs szükség a közvetlen, egyszerű, nyílt és előzékeny lelkületre? Egyszerűen nincs szükség ma már találkozásokra, látogatásokra?
A nem tízparancsolatra épülő kultúrájú hatalmas nép, törvénnyel írja elő polgárainak a szülők évenkénti legalább egyszeri látogatást a nagy távolságok és szegénység ellenére is. Gondolunk e mi erre, és gondolnak e erre idegenbe szakadt gyermekeink, testvéreink?
Vajon Európában és hazánkban a két bibliai asszony emberséges magatartása ma már nem követendő esemény? Adventben sem gondolunk arra, hogy a fagyos emberi kapcsolatok világában talán már az elzárkózottság, a visszavonultság, az egymástól való eltávolodás és elidegenedés is közelebb vihet a felénk közeledő Istenhez?
Oh, nem! A két asszony találkozója mást mutat. Isten a Lelkét hordozó emberek által közeledik felénk, és a szerető találkozások révén nyilatkoztatja ki azt az örömet és békét, amelyet Rajta kívül senki más nem adhat.
Ezt belátjuk, mégis oly sokszor megkeményítjük szívünket, és nem közeledünk felebarátjaink felé. Konokul ellenállunk a Lélek indításainak. Pedig olykor elég lenne egy jó szó, egy meleg kézszorítás vagy csak egyszer előre köszönni a haragot tartó testvérnek, rokonnak, vagy szomszédnak, és máris megtapasztalnánk a szeretet örömét.
De gőgös büszkeségünkkel megakadályozzuk a szeretet térhódítását a világban. Az ilyen kevély lelkülettel nem tudunk egymáshoz közeledni és nem vagyunk képesek megtapasztalni a testvéries találkozások adta nemes örvendezést.
Embertestvéreink között első helyen vannak a rokonaink. Ezért Mária találkozása Erzsébettel elsősorban rokonainkra, barátainkra és ismerőseinkre irányítja figyelmünket, azokra, akikkel már rég ki kellett volna békülnünk, de mind ez ideig még nem volt bátorságunk kezet szorítani. Meddig halogatjuk még ezt a kézszorítást, karácsonyt méltóképpen ünnepelni akaró Testvéreim?
Karácsonykor Isten közeledik felénk. Jézus Krisztus személyében Ő látogat el hozzánk. Általa jött létre az Isten és ember igazi nagy találkozója.
Vajon hogyan válaszolunk a felénk közeledő Isten szeretetére? Tanuljunk Mária és Erzsébet találkozójából.
Ahol az emberek semmiképpen sem közelednek egymás felé, ott elszigetelődnek, és legfeljebb békés egymásmellettiségben élnek. Nekünk viszont békés egymásért való élésben kell élnünk!
Ezt segítsék elő majd a mi karácsonyi látogatásaink.

Ámen.
F. F.