2015. december 18., péntek

Jézus születése

A Szentírás szerint Szent József Jézusnak csak a nevelője volt és nem vér szerinti apja. a mai szentírási részlet magyarázatot ad a mi Urunk származására.
József álomban kapott látomásából megtudjuk, hogy Szűz Mária méhében a Szentléleknek köszönhetően fogant meg a gyermek, azaz Jézusnak nincs földi édesapja, hanem ő a mennyei Atya gyermeke, ő az Isten Fia.
Az angyali üdvözletkor, amikor Mária értesült arról, hogy gyermeke fog születni, akkor ő csodálkozva fogadta ezt a hírt, nem értette, hogyan lehet anya, s csak amikor az angyal közölte vele, hogy a Szentlélek fog leszállni rá, egyezett bele Isten akaratába.
A Szentlélektől való származás említése, a mindenható Isten atyaként való megjelölése, valamint az Isten Fia cím alkalmazása a születendő gyermekre mind az angyali üdvözletben, mind József álmában szerepel, azaz pontosan megegyezik az, amit más-más időpontban, Mária és József egymástól függetlenül megtudnak Jézusról.
S bár Máriához hasonlóan József sem érthetett meg mindent pontosan a látomásból, ő sem kételkedik, hanem elfogadja Isten tervét. Miként Mária igent mondott, ugyanúgy József azzal mondott igent, hogy "úgy cselekedett, amint az Úr angyala parancsolta neki”
Kész vagyunk-e mi elfogadni Isten velünk kapcsolatos tervét?
Ámen

F.F.