2018. március 1., csütörtök

Nagyböjt 2. h. csütörtök


Nagyböjti idő, 2. hét Csütörtök

Korunkban egyre többen vannak a Lázárok, és a távolság is növekszik a szegények és a gazdagok között. Nap, mint nap beléjük botlunk, és nem kerülhetjük el a kérdést: mennyire természetes az, hogy nekünk van, és nekik nincs. Mit várnak tőlünk? Talán csak megértést, odafigyelést, egy jó szót, asztalunkról lehulló morzsát.
A magnificat szavai válaszolnak az evangéliumi boldogságok ígéretére: „Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.

Egyetemes könyörgések
1. Add, hogy népünkből ne vesszen ki a jóra törekvés, az igazság utáni vágy, az összefogásra való képesség! Hallgass meg, Urunk!
2. Áldd meg hazánkat szép családokkal! Adj a fiataloknak bátorságot, életkedvet, jövőbe vetett keresztény reménységet, hogy szívesen fogadják a gyermekeket, és szeretetben föl is neveljék őket! Hallgass meg, Urunk!
3. Segíts összefognunk a hazánkat fenyegető sokféle rossz ellen! Add meg a megkülönböztetés adományát, hogy biztosan válasszunk mi is, utódaink is a rossz meg a jó között! Hallgass meg, Urunk!
4. Segíts a törvényhozóknak, hogy állami törvényeink igazságosabbak legyenek, igazságosabbak, mint az a törvény, amely alapján téged igazságtalanul halálra ítéltek! Hallgass meg, Urunk!
5. Óvj meg minket az igazságtalan ítélkezés bűnétől, segíts, hogy egymást a te megbocsátó, szelíd, sosem képmutató szemeddel lássuk és megértsük! Hallgass meg, Urunk!
6. Adj örök boldogságot az elhunytaknak, mindazoknak, akik hazánk szabadságáért haltak meg egész történelmünk folyamán! Hallgass meg, Urunk!
Az emberi szív mélységes nagy titok, mert hajlik a jóra, szépre és a szentre, de mégis sokszor elbizonytalanodik, és állhatatlan tud lenni. Isten kegyelme segítségével a fellobbanó buzgóság állhatatossággá válik. Szívünk átformálásához kérjük Isten kegyelmét.