2016. január 20., szerda

Boldog Özséb

Boldog Özséb, pálos rendalapító
Ma a Pálos Rend és a Magyar Egyház Boldog Özséb Rendalapítóról emlékezik meg.
A szentmise Kezdőéneke így szól:

Az Úr az én örökségem és osztályrészem.
Te adod ezt nekem, Uram.
Kiváló sorsban részesültem,
Örökségem drága nekem.

Evangélium után
Jézus és tanítványai, szombaton a kalászokat tépegetve, olyat tesznek, amit a törvény tilt, vagyis tulajdonképpen aratnak. Jézus radikális módon viszonyul a szombathoz. Az Emberfia ura a szombatnak. Nem megszüntetni akarja, hanem jól értelmezve, az emberért megtartva akarja az Úr napjának visszaadni a lényegét. Vajon, jézusi értelemben tartjuk-e mi az Úr napját?
A ma ünnepelt magyar Szentről mit tudunk? Azt, hogy Szent Özséb előkelő szülők gyermeke volt. Pappászentelése után nemsokára esztergomi kanonok lett. 1246-ban lemondott méltóságáról és a pilisi erdőségben remetéskedett. Csodás látomása után a környékbeli remetéket maga köré csoportosította. Ezeknek lelki vezetőjük lett, majd idővel Pilisszentkereszten templomot és kolostort építve, megvetette a Remete Szent Pálról elnevezett Pálos rend alapját 1250-ben. Ő lett az első főnökük, és a pilisi kolostorból kormányozta szerzetét. 1270-ben halt meg.
Szoktunk-e mi Hozzáfordulni? És szoktunk-e mi a pálos szerzetesekért imádkozni?

Egyetemes Könyörgések
Kérjük, Testvéreim, Urunkat, Jézus Krisztust, hogy irgalmas szeretetével adjon új szenteket hazánknak és Egyházának.
Adj, Urunk, új hivatásokat, akik életük példájával tanítanak az akaratod szerinti életre.
Növeld bennünk az örök élet megismerésének vágyát, hogy a magány perceit gyümölcsözően használjuk fel.
Add, hogy a lélek csendjében meghallhassuk a Szentlélek indításait.
Add, hogy akik életüket Neked adták, állhatatosak maradjanak önátadásukban.
Add, hogy földi pályafutásunk után szent őseink társaságában kapjunk helyet.
Urunk, Jézus Krisztus! Te elhoztad nekünk az örök életre szóló örömhírt: kinyilatkoztatást a mennyei Atya szeretetéről. Kérünk, érintsd meg szívünket, hogy Boldog Özséb példájára megszeressük a magány beszédes csendjét, és kinyilatkoztatásod igazságait. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.

Ámen