2016. január 5., kedd

Fülöp

Fülöp találkozott Nátánáellel, és – hasonlóan, mint András Péternek – elmondja a nagy hírt, hogy megtalálta a Messiást Jézus személyében. Ez a hír felkavarja az igaz izraelitát, aki szinte botrányosnak tartja, hogy egy jelentéktelen városból jöjjön a megjövendölt Megváltó.
A személyes találkozásból fakadó hit le tudja győzni Nátánáel szívében a kételkedést, Jézus kijelentette neki, hogy ismeri őt. Isten Fia valóban ismer minden embert, s tudja, hogy mi lakik az ember szívében. Nátánáel hitvallása ott van a keresztfán is, ahol Jézus szívének vonzereje csodát tesz és hitet ébreszt az ember szívében.

A Názáreti Jézus, a zsidók királya továbbra is vonz minket szeretetével az Eucharisztiában.
(Adoremus 2006.)