2016. január 27., szerda

Merici Szent Angéla

Merici Szent Angéla

1474 március 21-én született Desenzanoban. Korán árvaságra jutott, és hamar elvesztette egyetlen nővérét is. 13 éves volt, amikor elsőáldozó lett. Nemsokára Szent Ferenc harmadik rendjébe lépett. 1497 nyarán látomása volt, és attól kezdve érett lelkében a leány-ifjúság nevelésének gondolata. 1516-ban Bresciába költözött. 1524-ben elzarándokolt a Szentföldre, a következő évben pedig Rómában részt vett a Szentéven. 1530-ben Szent Orsolya pártfogása alatt női szerzetestársulatot alapított. amely később tanítórenddé fejlődött. Első volt az Egyház történetében, aki női tanító rendet alapított. Szegény lányokat neveltek és oktattak. 1540. január 27-én halt meg Bresciában.
Rendje igen elterjedt volt Európa szerte, de hazánkban is.
Újraindításában rendünknek, személy szerint nekem is, mint az iskola első és gimnáziummá alakító igazgatójának, részünk illetve részem volt.
Jelenleg jó hírű 12 évfolyamos iskolaként működik itt az közelben.
Kérjük Szent Angéla égi segítségét az iskola tanáraira és tanulóira.

Egyetemes könyörgések
Kérjük Urunkat, Testvéreim, kegyelmével formálja a nevelők szívét, hogy ne csak az értelmi tudást, hanem a szív tudományát is ültessék el tanítványaik lelkében.

Add, Urunk, hogy akik az ifjúság nevelésén fáradoznak, szeretetedre is megtanítsák a rájuk bízottakat.
Add, hogy a nevelők példája legyen a leghatásosabb nevelési eszköz.
Add, hogy az ifjúság gyakorlatilag is megtanulja az erényes életet.
Add, Urunk, hogy az iskolai és a családi nevelés összhangban legyen, és a kegyelmi élet növekedését is megadja.
Add, hogy a nevelők és tanítványaik egyaránt eljuthassanak Országod dicsőségébe.
Urunk, Jézus Krisztus! Te azt akartad, hogy a fiatal szívek ifjúságunk tiszta lelkesedésével szolgáljanak Neked. Kérünk, Merici Szent Angéla közbenjárására adj példás életű nevelőket, akik az örök élet tudományát is továbbadják tanítványaiknak. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.

Ámen