2016. január 26., kedd

Szent Timóteus és Szent Titusz

Szent Timóteus és Titusz püspökök
Hetvenkét tanítványt küld maga előtt kettesével Jézus. Számuk megegyezik a Teremtés könyvében említett hetvenkét pogány nemzettel. Az aratás napszámosai tehát a föld minden nemzetéhez küldetést kaptak. Feladatuk, hogy hirdessék a békét, Isten országának közelségét, és hogy meggyógyítsák a lelkek betegségeit.
Nem a maguk erejében bíznak, nem is az anyagi forrásaikban, hanem az őket küldő Isten erejében.
Papjainkat segítsük imánkkal, amint Jézus meghagyta: kérjétek az aratás Urát. De mindnyájan, akik a keresztségben részesültünk Krisztus papi, prófétai és királyi méltóságából – a II. vatikáni zsinat buzdítása szerint -, mint világi apostolok is segíthetjük papjainkat. Az aratnivaló sok, a munkás kevés.

(Adoremus 2006)