2016. augusztus 4., csütörtök

Kinek tartjákJézus tanítását  hallgatva  és  rendkívüli  csodáit  látva  az  emberekben felmerül a kérdés: ki  ő valójában? A válaszok  abba az irányba  mutatnak, hogy kezdik felismerni  Jézus személyében  a Messiást,  azaz az  események előrehaladtával egyre inkább  előtérbe kerül Jézus  messiási küldetése  és annak kibontakozása.  Ezekre  az elképzelésekre  azonban  erősen  rányomja bélyegét a kor hagyományos gondolkodása, miszerint a messiás egy  uralkodó vagy hadvezér lesz, aki megerősíti Izrael politikai, katonai hatalmát,  és megszabadítja az ország népét a rómaiak elnyomásától.
A korabeli  messiási várakozásoktól az apostolok sem tudják  magukat függetleníteni, ők is  azt remélik, hogy Jézus  hamarosan evilági  hatalmat szerez  magának. A  Péter apostollal való beszélgetés során pontosan  látszik ez a szemlélet,  ezért nem tudja sem ő,  sem a többiek elképzelni  azt, hogy Mesterüket  megölik, mert akkor nem valósulhatna meg messiási uralma.
Jézus természetesen helyteleníti ezt az emberi elképzelést, mert ő  tudja, hogy messiási küldetése egészen mást jelent, mert az Atya mást kíván tőle. Ezért tiltja meg  először azt,  hogy tanítványai  bárkinek is  beszéljenek arról, hogy ő a Messiás, majd pedig emiatt beszél rendkívül kemény  hangon Péter apostollal. A jelenet arra a veszélyre  figyelmeztet minket, hogy emberi  gondolataink könnyen elhomályosíthatják Isten szándékát.

(his)