2016. augusztus 8., hétfő

Szent Domonkos

Szent Domonkos áldozópap

Szent Domonkos Caleruegaban született 1170-ben.  –  a Domonkos-rend megalapítója és névadója Híres prédikátor volt,. Bolognában halt meg 1221augusztus 6. 1234-ben kanonizálta IX. Gergely pápa.
Alapelve volt: Minden átelmélkedett igazságot átadni! Ez volt szent Domonkos jelmondata. Nem csak a domonkosok, de minden megkeresztelt ember feladata is ez: a Krisztusban megélt valóság tovább adása. A hangsúly egyaránt vonatkozik az elmélkedés fontosságára és a megosztásra is. Csak akkor lehet igaz és gyümölcsöző igehirdetésem, hitoktatásom, tanúságtételem, ha előtte "átbeszélem" az Úrral.
De az elmélkedések, adorációk során kapott isteni ajándékokat is meg kell osztanom testvéreimmel, hiszen így valósulhat meg személyes életemben is szent Pál gondolata: "élek többé nem én, hanem Krisztus él bennem!"


LM