2016. november 18., péntek

A templom megtisztítása

Lukács evangélista egészen röviden írja  le a templom megtisztításának,  a kereskedők kiűzésének eseményét.  Figyelmünket elsősorban  nem e  prófétai cselekedetre akarja irányítani,  hanem arra, hogy  Jézus mintegy  birtokba veszi a templomot, Atyjának házát, és tanítani kezd ezen a helyen.
Nem csak  időnként,  hanem  minden  nap eljön  a  templomba,  amely  immár találkozóhely lesz  azokkal,  akik  hallgatni  akarják  őt.
A  fogadtatás kettős. A nép odaadó figyelemmel hallgatja őt. Vándorútja során is tömegek keresték őt,  mert  felismerték  újszerű  tanításában  Isten  üzenetét  és örömhírét. Most a jeruzsálemi templomba is sokan érkeznek, hogy hallhassák őt. Fellépése nem  csak a közelgő  ünnep miatt felemelő,  hanem azért  is, mert egyedül  ő  méltó arra,  hogy  ezen  a szent  helyen  Isten  üzenetét közvetítse.
A hallgatóság körében jelen vannak az írástudók, a törvénytudók, a vallási vezetők is. Ők más lelkülettel hallgatják. Ők eltűrték az Isten házában  a kereskedést.  Nem  értik   vagy  nem   akarják  érteni   az  Úr   jelképes cselekedetét, nem értenek egyet  tanításával, ezért szembefordulnak  vele, az életére törnek.

Ha igaz  bűnbánattal  megtisztítjuk lelkünket,  azaz  eltávolítunk  belőle mindent, ami beszennyezi, s ami  gátol bennünket az üdvösség útján,  akkor képesek leszünk  arra,  hogy  odaadó figyelemmel  hallgassuk  Jézust,  aki előttünk is feltárja az üdvözítő örömhírt. (his)