2016. november 7., hétfő

Növeld bennünk a hitet

Évközi idő, 32. hét Hétfő
Növeld bennünk a hitet – fordultak egykor az apostolok Jézushoz az evangélium beszámolója szerint.
Mi, akik sokszor megtapasztaljuk életünkben Szent Pál apostol azon szavainak igazságát, hogy „hitünket törékeny cserépedénybe hordozzuk”, forduljunk bátran Jézushoz, és kérjük, hogy növelje bennünk a hitet!
Jézus keresztútja, szenvedése és halála a legnagyobb próbatétel hitünk számára, de ha eljutunk a feltámadás hitére, akkor rátalálunk arra a megrendíthetetlen szilárd alapra, amelyre keresztény életünket építhetjük.
A hit elvezet bennünket Isten szeretetének egyre mélyebb megismerésére, és segít minket abban, hogy elkötelezzük magunkat Krisztus követésére.
Fogadjuk el Istentől a hit ajándékát.

(Adoremus 2005.)