2016. november 10., csütörtök

Végitélet

A mai evangéliumban Isten országa eljövetelének idejéről kérdezik Jézust a farizeusok. Az ő nézetük szerint Isten látványos módon belenyúl az  emberi történelembe,  a   korábbi   világ   különféle   természeti   katasztrófák következtében elpusztul,  végérvényesen elmúlik,  az Isten  által  küldött Messiás dicsőségesen  megjelenik, megvalósítja  uralmát,  s ezzel  egy  új korszak kezdődik el az emberiség számára.
Jézus alapvetően cáfolja  ezeket az elképzeléseket, amikor kijelenti: „Isten országa nem jön el  szembetűnő módon.” Az egykori farizeusok gondolkodásához  hasonló elképzelések az  évszázadok során sokszor  megjelentek  és egyes  keresztény  emberekben azt  a  hitet ébresztették,  hogy  Krisztus  második  eljövetele  valamiféle  dicsőséges bevonulás lesz a világba.
Ezeknek  az emberi elképzeléseknek semmi  alapja nincs. Miként  Jézus  nem  uralkodó Messiás  volt,  hanem  Isten  alázatos szolgája,  aki   a  szenvedés   vállalásában  és   halálában   mutatkozott Megváltónak, ugyanúgy a végső időkben újra megjelenő Krisztus is csalódást fog okozni azoknak, akik evilági  uralom megvalósítását várják tőle.
Mert Isten egészen másként képzelte  el és valósította  meg a megváltás  művét, mint ahogy  az ember  azt várná.  Talán jó  volna és  minden bizonnyal  az szolgálna üdvösségünkre, ha elfogadnánk terveit, vezetését.

(his)