2017. január 3., kedd

János tanúságtétele

  A  mai   evangéliumban  Keresztelő   János  tanúságtételének   folytatását
   olvassuk. A tegnapi részben még csak előre jelezte, hogy utána fog jönni a
   Megváltó, most  már  határozottan  rámutat a  hozzá  érkező  Jézusra,  aki
   meghozza a bűntől  való szabadulást,  a megváltást.
János szavai  utalnak
   arra, ami Jézus megkeresztelkedésekor történt, a Szentlélek galamb alakban
   leszáll Jézusra.  Megjegyzendő,  hogy  János  evangélista  nem  számol  be
   írásában Jézus megkeresztelkedéséről. Feltételezhető, hogy a tegnapi és  a
   mai  evangéliumban  olvasott  tanúságtétele  Jézus   megkeresztelkedéséhez
   kapcsolódik, talán  a  következő  napokban  történhetett
A  másik  három
   evangéliumban,  tehát  Máté,  Márk  és  Lukács  művében  viszont  egyaránt
   megtalálható a  megkeresztelkedés  jelenete, és  mindhárman  megemlítik  a
   galamb alakjában Jézusra leszálló  Szentlelket. E mozzanat megerősítő  jel
   volt Keresztelő János számára.
János tanúskodásának legfontosabb kijelentése az Jézusról, hogy ő az Isten
   Fia. Az evangéliumokban többféle cím vagy megnevezés illeti meg Jézust:  ő
   az Úr, az örökkévaló Ige, az Isten szolgája, a Próféta, az Igaz, a Messiás
   vagy Messiás-király, az Emberfia, az Isten Fia. Mindezek közül az apostoli
   igehirdetésben e legutóbbi erősödik meg a legjobban, hiszen ez mondja ki a
   legegyértelműbben Jézus valóságos  istenségét, Istennel való  egyenlőségét
   és a mennyei Atyával való kapcsolatát.

Uram, Jézus, hiszem, hogy te vagy az Isten Fia.