2017. július 21., péntek

Mária Magdolna (szombat)

Mária Magdolna bűnbánó galileai nő volt. Jézustól nyert bűnbocsánatot, és attól fogva az Üdvözítő hűséges tanítványa lett.
Ott állt a keresztfa alatt is. Húsvét hajnalán ő lett "az apostolok apostola", mert ő vitte meg nekik a feltámadás örömhírét.
Tisztelete főként a XII. században terjedt el a nyugati egyházban.

Mária Magdolna Jézushoz való ragaszkodása, Jézus iránti szeretete példa számunkra. Krisztus szeretete sürget minket. Válaszolnunk kell erre a szeretetre. Szeretetünk válasza, hogy hűségesen követjük Jézust.