2019. november 29., péntek

Ferences mindenszentek ünnepe


FERENCES MINDENSZENTEK ünnepe
A világegyház nov. 1-én ünnepli mindenszentek ünnepét. Szent Ferencrendje (I., II. és III. Rend) nov. 29-én ünnepli saját szentjeinek ünnepét. Ez az ünnep - hasonlóan mindenszentek ünnepéhez - nemcsak a szentté vagy boldoggá avatott, hanem többi üdvözült testvérünk ünnepe is.
Mégis kanonizált szentjeink, boldogjaink vannak előtérben, mivel ezekről biztosan tudjuk, hogy üdvözültek, sõt az erényeket hõsi fokban gyakorolták.
A szentté avatott ferencesek száma kb. 200, a boldoggá avatottaké kb 350 - összesen 550 kanonizált.
Nemcsak a 13. századbeli, hanem a későbbi szentjeinknél is kimutathatórendalapító Atyánknak, Szent Ferencnek hatása, vonzó példája. Mint szentferenci örökség, jellemzõ szentjeink életében a szegénység szeretete és a Szûzanya tisztelete.
Igyekezzünk szentjeinket megismerni, hogy tisztelhessük őket s példájukat követhessük. A szentekről szóló hálaadó ének szavaival mondjuk: „Méltó, hogy hálát adjunk neked,... Mindenható örök Isten: Kit szentjeid serege áld és ünnepel, mert megkoronázod bennük a kegyelmedből szerzett érdemet. Az õ szent életük példakép számunkra, s mert egy családba tartozunk, közbenjárnak értünk nálad: hogy felbátorodva tanúságtételük által az előttünk álló pályát győzelmesen fussuk végig, és hervadhatatlan koszorút nyerjünk velük együtt Krisztus, a mi Urunk által.”
„A szentek sorstársaink: emberek ők is, csak éppen Krisztusnak tökéletesebb képmásai. Ezért Isten az õ életükben feltűnően nyilvánítja ki jelenlétét és arcát az embereknek. Bennük õ szól hozzánk és ad jelet nekünk országáról, amely felé erös vonzást érzünk, ha látjuk, mennyi tanú vesz körül minket, és mind az evangélium igazát hirdeti.”