2019. november 5., kedd

Szent Imre


Szent Imre. 2001. november 5.
Ma Szent Imre herceg ünnepe van. Hogy ki volt ő? Tudjuk. Szent István királynak és Boldog Gizella királynőnek a gyermeke.
Alakját csodás legendák veszik körül. Ezekből kell kihámozni a valóságot, személyével kapcsolatos életrajzi adatokat.
A történészek szerint 1007-ben született Székesfehérvárott. Hét-éves koráig szentéletű szülei nevelték. Hétéves korától a kor nagy műveltségű és szentéletű bencés szerzetese: Szent Gellért.
Tizenöt éves korától atyja maga mellé vette, és mindenüvé magával vitte. A legenda szerint egyik alkalommal együtt mentek a mai Pannonhalmára, hogy a Szent István alapította Szent Márton kolostorban, együtt imádkozzanak a szerzetesekkel.
Amikor megérkeztek Imre herceg egyenetlenül osztogatta a csókokat. Egyeseknek egyet, másoknak hármat, ismét másoknak ötöt s végezetül egynek hét csókot adott. Amikor ennek okát kérdezte a mise után édesapja, azt válaszolta, hogy mindenkinek életszentsége szerint adta, s közülük Mór, a későbbi pécsi püspök, volt a legtisztább életű, ezért adta neki a legtöbb csókot.
Mivel Szent István valamennyi gyermekét korán elvesztette, őt jelölte ki utódjául. Gyönyörű tanácsokkal látta el őt a hozzá intézett "Intelmek"-ben.
István király hatalmának és tekintélyének tetőpontján, 1031-ben, Székesfehérvárott, egyetlen életben maradt fia, Imre herceg megkoronázására készült, hogy trónját és országában a kereszténység zsenge vetését biztosítsa.
Ebben az ünnepélyes hangulatban jött a szomorú hír: Imre herceget vadászat közben egy feldühödött vadkan halálra sebezte és sebeibe 1031. szeptember 2-án belehalt.
"Siratta őt Szent István és az egész magyar nép, megvigasztalhatatlanul." írja a legenda.
Szent László király Szent Imrét, atyjával, Istvánnal és nevelő-jével, Gellért püspökkel, 1083-ban oltárra emelte és azóta példaképe ő a magyarságnak és elsősorban a magyar ifjúságnak.
Példaképp arra, hogy hogyan kell kora gyermekkortól tanulni, s készülni kemény tiszta élettel a nagy feladatok vállalására és teljesítésére.
Szent Imre herceg könyörögj a magyar fiatalokért, a magyar jövő zálogaiért, hogy hadd legyenek ők is, Hozzád hasonlóan, tiszták, hősök szentek.
Ámen