2015. június 26., péntek

A leprás meggyógyítása

A leprás meggyógyítása

„Ha akarod, te meg tudsz tisztítani engem. Jézus kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta neki: Akarom! Tisztulj meg!”.
A lepra szörnyű betegség. Jézus korában is az volt, sőt egyenlő volt a halállal. Aki ebben betegedett meg, az élő halottnak számított. A kilátástalan élet reménytelenségében elszegényített ember képe jelenik meg előttünk ebben a leprásban. Egy gyógyíthatatlan beteg ember áll előttünk, akiben nem csak kimondhatatlanul nagy életösztön, élni akarás található, de még ennél is sokkalta nagyobb bölcsesség és hit, mely őt Jézushoz vezeti.
Az evangéliumi jelenet jól alkalmazható a mai ember sajátos vonásainak megrajzolására is. Nem ritkán úgy tűnik ugyanis, hogy korunk emberei közül is sokan kezdik fölfedezni saját magukon a gyógyíthatatlanul beteg lelkület jeleit: Az önmagától is undorodó, de kitaszítottságát és magányát el nem fogadó, reménytelenségébe bele nem nyugvó ember tüneteit. És keresi a megoldást, a kiutat.
És egyre többen jönnek Jézushoz, és kimondhatatlan boldogságot találnak a Szabadítóval való találkozásban.
Ugyanazt teszik, amit az evangéliumi ember: leborulnak Jézus előtt és kérlelik. „Ha akarod, te meg tudsz. Jézus válasza nem lehet más, mint amit az evangéliumi leprásnak mondott, mint a szeretet evangéliumi parancsa: Akarom! Tisztulj meg! Hiszen ezért jött, ez az ő messiási küldetése, hogy szabadulást hirdessen a raboknak, gyógyulást a betegeknek.
Ma, amikor töménytelen sok a gond, a probléma, a baj, az aggodalom és félelem, jézusi, evangéliumi emberekre van szüksége a világnak, akik nem csupán megállapítják a pusztító bajokat, az emberiséget reménytelenségbe és kilátástalanságba taszító sebeket, de képesek gyógyítani is.
Van-e erő és van-e gyógy-szer a kezünkben a sebek és betegségek gyógyítására, a háborús pszichózis világméretű szításának a megakadályozására?
 A legfontosabb gyógyszer az, hogy nem feledkezünk meg róla: mi is gyógyult emberek vagyunk, s hálára kötelezettek. Azt a Jézust kínáljuk a világnak, aki minket is meggyógyított, aki egyedül volt képes nekünk is reményt és örömet adni. Azt a Jézust, aki azt mondta: „Békét adok nektek, az én békémet adom nektek, nem miként a világ, adom én nektek.”
A meggyógyított emberről azt írja az evangélista: „alighogy elment, mindenfelé hirdetni és híresztelni kezdte a dolgot”. És ennek az lett a következménye, hogy „mindenünnen özönlöttek Jézushoz az emberek”.
Jézus bennünket is valami hasonló tanúságtételre hív, tanításának mindenfelé történő hirdetésére és híresztelésére, hogy mindenünnen özönjenek Hozzá az emberek.

Amen 
F.F.