2015. június 3., szerda

Levirátus

Levirátus

Isten a Szentírásban alapvető eligazítást adott a földi életre és rést nyitott a mennyei boldogság titokfalán is. Soha nem keverte össze a két életformát.
A földi életnek alaptörvénye a szeretet parancsa. Ennek lényege, hogy minden ember a szeretet szolgálatára van teremtve. Boldogítani kell azokat, akiket az Isten gondviselése rábízott. Ennek legszembeötlőbb formája a család, ahol a házaspár egymást kell, hogy boldoggá tegye, és ebből a boldog közösségből fakadjon az új, boldog élet, a gyermek.
A gyermek, a jövő nemzedék, egyelőre boldogított, később szülei boldogítója, segítsége és új házasként majd a saját családjának boldogságforrása lesz.
A család továbbvivője is a gyermek. Isten az Ószövetségben a család fennmaradásáért hozta a levirátus törvényét, amelyet a történetben a szaddúceusok emlegetnek. Őket viszont nem a meddőség, a gyermektelenség kérdése foglalkoztatja, hanem a túlvilág létének a tagadása, mert ott megoldhatatlan problémák lennének, mint például a nősülés, s a házasság. Ott viszont, mondja Jézus, az emberek már nem nősülnek és nem házasodnak.
A mai evangéliumi szakasz, emlékeztessen a mai házasságok szomorú állapotára, az élettársi kapcsolatokra, a válásokra. S tegyünk meg mindent azért, hogy mindannyian szentnek tartsuk, és tegyük a házasságokat.

Ámen
F.F.