2015. június 5., péntek

Dávid Fia

Péntek

Miután Jézus ügyesen megválaszolt a különféle vallási csoportok képviselőinek kérdéseire, most ő kérdez. Kérdése a Messiás származására vonatkozik, akiről azt gondolták, hogy Dávid királyi családjának leszármazottja lesz. Jézus kérdésének különös színezetet ad az a tény, hogy hallgatósága időnként olyan kijelentést tesz róla, amely szerint ő Dávid fia, tehát a Messiás. Gondoljunk csak például a vakra, aki Dávid fiától várja a segítséget. Más esetben Péter nevezte mesterét Messiásnak. (vö.: Mk 8,29). Jézus azonban nagyon tartózkodó ezen kijelentésekkel kapcsolatban, s nem nevezte magát Dávid fiának. Tanítványaiban ennek ellenére kialakult róla az a kép, amely szerint ő a Messiás, amelynek alapja mindenképpen az volt, hogy cselekedeteiben és tanításában a messiási idők jelét vélték felfedezni.
Habár napjainkat nem nevezhetjük messiási időnek, mégis hittel valljuk Ő a mi Messiásunk!
Könyörülj rajtunk, Urunk!

Ámen.
F.F.