2015. június 24., szerda

Keresztelő Szent János születése

Keresztelő Szent János születése

Bevezető

Ma Keresztelő Szent János születését ünnepli a liturgia rangos főünneppel.
Születésének csodás körülményein kívül, a hívő ember tudja, hogy Ő keresztelte meg Jézust a Jordán vizében. Hogy megtérést és bűnbánatot hirdetett. Hogy Heródes lefejeztette.
S azt is, hogy a Szentírás, úgy mutatja be őt, mint Jézus előhírnökét.
Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, hogy tudunk-e mi Jézus előhírnökei lenni, megtérni vágyó kortársainknak. Miben és hogyan?

Evangélium után
Ma, amint már említettem, Keresztelő Szent János születését ünnepli az Egyház. Míg Jézus születését december 25-én, addig a nála idősebb unokatestvérét, 6 hónappal korábban, június 24-én.
Nincs is más a szentek között, mondja Ágoston, akinek a születésnapját ünnepélyesen megünnepelnénk. Megünnepeljük Keresztelő Szent Jánosét, és megünnepeljük Krisztus Urunkét. E tény mellett szó nélkül elmenni nem lehet.
Ágoston párhuzamot von a két születés között, s érdekes tényekre hívja fel a figyelmünket.
Keresztelő Szent Jánost egy idős, meddő asszony hozza a világra, Krisztus Urunkat pedig egy fiatal Szűz.
János apja megnémul, mert nem hiszi, hogy majd fia születik. Krisztus születését pedig hittel fogadja a Szűz.
Keresztelő Szent János átmenet az Ó- és Újszövetség között. Hogy ő valamiképp ilyen határ, azt maga Urunk Jézus Krisztus is megmondta: "A törvény és a próféták Keresztelő Jánosig tartottak"(Lk. 16, 16).
Az Ószövetséget személyesíti meg, de egyben Ő az Újszövetség hírnöke is. Mint az Ószövetség megszemélyesítője, idős szülőktől születik, viszont mint az Újszövetség megszemélyesítője, már anyja méhében prófétál. Még meg sem született, amikor Szűz Mária látogatásakor már ujjong anyja méhében. Már ekkor, mielőtt meglátta volna Jézust, nyilvánvalóvá lett, hogy ő Krisztus előfutára.
Vajon mi lesz ebből a gyermekből? Hangzott el a kérdés azok részéről, akik hallottak születésének csodás körülményeiről?
János születésekor megoldódik apja, Zakariás nyelve és csodálatos, himnikusan szép profetikus szavakkal mondja el, hogy mi lesz belőle.
"Téged pedig, gyermek, a fölséges Isten prófétájának fognak mondani,
Mert az Úr előtt jársz, egyengetni az ő útját;
Az Üdvösség ismeretére tanítod nemzetét,
Hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük".
Amit Zakariás előre megmondott, az mind beteljesült. Tudjuk mi lett belőle! Az Ószövetség utolsó prófétája, Jézus előhírnöke.
Aki méltó lett arra, hogy megkeresztelje, s rámutasson és bemutassa a bűnbánatot tartó embereknek Jézust eme szavakkal. "Íme, az Isten Báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit."
Nekünk is ez a feladatunk! Hogy hiteles keresztény életünkkel, megtérni vágyó honfitársainknak, rámutassunk a világ, s benne hazánk bűneit is elvevő Isten Bárányára, Jézus Krisztusra.

Ámen
F.F.