2015. november 14., szombat

33. évközi vasárnap


Bevezető
A mai evangéliumi szakaszban hallani fogjuk az Úr Jézus világ végéről szóló eme szavait: „Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak.” E szavakban egyrészt figyelmeztetés, másrészt ígéret van. Arra figyelmeztet, hogy egyszer mindenki számára eljön a végítélet, és arra fel kell készülnünk. De ugyanakkor ígéretet kapunk arra, hogy a tanítását őrző, s hirdető Egyháza minden válságos időt át fog élni, és szavai fennmaradnak a világ végéig. Számunkra, a napi kis és nagy gondokkal küszködő emberek számára ez vigaszt, erőt és bátorítást nyújt. A történelem viharos tengerén haladó Egyházunk, s benne mi is, egyházhoz tartozók, célba érünk.
De mennyire tartozunk még mi az Egyházhoz?
Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket.

Kirié litánia
Az egyházi év végén felolvasott olvasmányok mennyire találnak visszhangra lelkünkben? Uram irgalmazz!
Félelmet, vagy hitünk erősítését váltják ki bennünk? Krisztus kegyelmezz!
Add Urunk, hogy bármit cselekszünk, tekintsük mindig a célt! Uram irgalmazz!

Evangélium után.
Akár fenyegetésként is érthetjük, ha felületesen olvassuk, illetve hallgatjuk Jézus szavait. Rettenetes, ami következik, és nincs is már messze. Mégsem hisszük, hogy a szerető Isten fenyegetésekkel akarná kordában tartani azt, akit szeret. Jézus sem fenyeget: sokkal inkább felkészít, előkészít, őszintén beszél. Hiszen még a saját halálunkkal is nehéz szembenéznünk. Hát még a világ végességével. Lehet, hogy a mi szempontunkból a halál pillanata fontosabb, mint a világ végének pillanata. De mivel a túlvilág tértől és időtől független, a kettőt akár azonos pillanatnak is tekinthetjük.
Mit is mond tehát Jézus? Legyetek tudatában annak, hogy egyszer mindennek vége lesz. És készüljetek."
A liturgia az egyházi év utolsó vasárnapjain erre az elmúlásra, a biztos léptekkel közeledő halálunkra és a világ végére irányítják figyelmünket. Így a mai szentmise olvasmányai is, különösen is az evangélium.
Amit a természettudományos kutatások számokkal és mérésekkel igazolnak, azt evangéliumi szakaszunk meggyőző, drámai képekkel ábrázolja. Rettenetes valóságot tár elénk: elkerülhetetlen az emberiség és a világmindenség pusztulása.
Elkerülhetetlen a csillagok le-hullása. Elkerülhetetlen a csillagok és naprendszerek életének végén a nova és szupernova-jelenség, a csillagok, naprendszerek szétrobbanása, anyagának a világűrbe történő szét-szóródása, új napok és új földek keletkezése.
S elkerülhetetlen még mindezek előtt a Földünknek a bioszférából való kikerülése, az élet megszűnése a földön.
És sajnos, még ezek előtt is, talán belátható időn belül, elpusztít-hatja magát s az életet is a földön maga az ember is.
Nem véletlenül jelent meg Ferenc pápa „Laudato si” (Áldott légy” enciklikája.
Az utóbbi időben sokszor leír-ták és elmondták már, hogy korunk embere hatalmi gőgben él. Isteni tulajdonságokat és hatalmat tulajdonít magának.
A pszichoanalítikusok azt mondják az ember istenkomplexusban él. Mégis úgy tűnik, mintha korunk embere levetette volna elődei Istennel szemben kisebbségi érzését. Sőt, nagyzási mániába és mindenhatósági őrületbe esett. Azt gondolta, ha keresztre feszíti Istent, máris örökölni fogja mindenhatóságát. Megpróbálta letaszítani trónjáról Urát, hogy könnyebben kisajátíthassa isteni tulajdonságait.
Őrületes kalandjának nem maradtak el következményei. Az ember mesterkedései révén válságos állapotba került az egész teremtett világ. Az istenné kikiáltott ember szétrombolta a Földvédő légrétegét. Pusztítja a fákat, a növényeket és az állatokat. Durván belekontárkodik az élet továbbadásának törvényeibe. Manipulálja a géneket. Gyilkos fegyvereket gyárt. Kegyetlen háborúkat folytat itt is ott is nemzet, a nemzet ellen. Úgy néz ki, mintha akarva, nem akarva, el fogja pusztítani az emberiség önmagát.
Ezen jelenségek megemlítésének nem az a célja, miként a jézusi jövendölésnek sem, hogy riogasson. Sokkal inkább az, hogy a kezünkben tartott jelenre figyelmeztessen, amelyet akkor használunk fel helyesen, ha felkészülünk egyéni végünk biztos, de bizonytalan órában történő bekövetkezésére.
Nem szabad hallgatnunk a hamis prófétákra, akik állandóan jósolgatnak, és balga módon meghatározzák a világvége dátumát. Jézus nyíltan kijelentette, hogy azt a napot, azt az órát senki sem tudja, csak a mennyei Atya.
Világvégről szóló jövendöléssel elsősorban arra hívja fel figyelmünket, hogy ez a világ véges, ez az élet, az egyéni élet és az emberi nem élete is véges, átmeneti jellegű. Ég és föld elmúlnak, de az Ő igéi el nem múlnak.
A világmindenség Isten terem-tő szavára indult el a fejlődés útján, Isten országa is. Nem a véggel kell foglalkoznunk, hanem azzal, hogy minél tökéletesebb tagjai, felkészültek legyünk a végre. Isten lesz az, aki pontot tesz a jelenlegi világfolyamat végére. És akkor megjelenik majd az Emberfia a világtörténet színpadán, kimondja az utolsó szót és összegyűjti választottait.
Ez a hit öltözteti ünneplőbe a mi végünket. Boldogan vesszük majd tudomásul a hívó szót: Jöjjetek Atyám áldottai! Vegyétek birtokba a világ kezdetétől néktek készített országot!”

Akinek szívét földi életében az istenhit és istenszeretet mágnesezte, az nem marad ki Isten összegyűjtő szeretetéből.
Ámen
F.F.