2015. november 6., péntek

Elsőpéntek

Mindannyian tudjuk, hogy Jézus Szent Szíve tiszteletét Alacocque Szent Margit látomásai (1673–1625) segítették elő. A megjelenő Jézus különösen az emberi hálátlanságot fájlalta, és a Szív tisztelőinek az engesztelést, a hónap első péntekjén való gyónást, áldozást kötötte lelkükre.
Margit mindjárt a Szent Szív különös oltalmába ajánlotta magát. Ezt a felajánlást később egészen napjainkig jámbor egyének és közösségek, városok és nemzetek követik.
Maga XI. Pius az Egyházat is a Szív oltalmába ajánlotta.
Jézus Szent Szíve tisztelőinek: adott ígéretekből hívok vissza emlékezetünkbe párat, hogy gondolkodjunk el azokon és azok szerint alakítsuk életünket:
A bűnösök szívemben az irgalom forrására, tengerére találnak.
Megvigasztalom őket szenvedéseikben.
Egyesítem a megosztott családokat, családjukban békességet szerzek.
Nem engedem elveszni azokat, akik ezen ájtatosságot terjesztik, és buzgóságuk mértéke szerint megszentelem őket.
Nekünk Szent Szívét tisztelőknek adja meg, hogy egyre jobban megszentelődjünk, és el ne vesszünk.

Ámen
F.F.