2015. november 4., szerda

Szent Károly

Borromeo Szent Károly
Neves grófi családból született 1538-ban. 25 éves volt, amikor a nagy műveltségű és mélyen vallásos fiatalembert, nagybátyja IV. Piusz pápa 1563-ban szentelte pappá. 1565-ben nevezte ki a pápa a milánói érsekévé. Bölcs szervezőerő, égő apostoli buzgóság jellemezte.
Az 1567. évi pestis idején, amikor a város vezetői valamennyien elmenekültek Milánóból, ő hősies önfeláldozással állt helyt a vész sújtotta városban, és ápolta a betegeket. Minden vagyonát az ínséget szenvedőkre költötte, és ahol orvossággal már nem tudott segíteni, vigaszt öntött a lelkekbe.
Károly a tridenti zsinat megújulásának munkálója volt egyházmegyéjében. Tüzes lélekkel szolgálta Istent, élte és hirdette az Ő szeretetét. Példája nyomán merjünk mi is bátran tanúságot tenni Isten szeretetéről, hogy megerősödjön Egyházunk, és sokan hallhassák Isten Igéjének hirdetését.

Ámen
F.F.