2015. november 20., péntek

Szent Félix

Valois Szent Félix

A ma ünnepelt Valois Szent Félix, 1130-ban született Franciaországban, Valois grófságban. Mathiai Szent Jánossal együtt alapították meg a Fogolykiváltó rendet, más néven a Trinitáriusok rendjét. III. Ince pápa hagyta jóvá 1198-ban.
A rend feladata keresztény foglyok és rabszolgák kiváltása volt, akik háborúk során estek fogságba, például török kézre kerültek. A rend tagjai a fogolykiváltást nemcsak pénzzel intézték el, megvásárolva, majd szabadon engedve a foglyokat, hanem szükség esetén saját magukat ajánlották fel váltságul. Több mint hétezer trinitárius adta magát önként rabszolgaságra, csak hogy embertársaik visszanyerhessék szabadságukat!
A rend gyorsan elterjedt, a középkorban kolostoraik száma meghaladta a 800-at. Rendházaik mellé a kiszabadított rabok ápolására kórházakat, a megnyomorítottaknak menhelyeket létesítettek. Az újkorban is megtalálták helyüket.
Az Osztrák Magyar Monarchia területén a endet II. József kalapos király szüntette meg.   Az osztrák-magyar rendtartománynak összesen 831 tagja volt. A feloszlatás idején 120 fogadalmas magyar rendtagnak kellett elhagynia kolostorát.
A fogolykiváltók küldetése napjainkban is az, hogy testvéreiket kiváltsák rabságukból: az alkohol, a kábítószer rabjait segítik, és támogatják az elnyomottakat, a vallási, politikai üldözötteket.
Hazánkban a makkos-Máriai kegyhelyen és a híres Óbuda-kiscelli templom mellett működött trinitárius rendház.
Amíg fiatalabb voltam évente többször is elzarándokoltam MAKKOS MÁRIÁRA. Ma is nagyon hálás vagyok az engem oda kivivőknek.
Nagyon örülök, hogy őt kaptam rendünkben védőszentemül, és élvezhetem védelmét, és követhetem példáját.
Örülök. hogy szólhattam róla, a minden hívőnek példaképül állítható Valois Szent Félixről.

Ámen
F.F.