2015. november 28., szombat

Advent 1. vasárnapja

Advent 1. vasárnapja 

Bevezetés
A mai vasárnappal új egyházi évet kezdünk és belépünk az advent karácsonyra, Jézusra váró időszakába. Zöld adventi koszorú díszíti templomunkat és rajta a gyertyák, amelyek Krisztusra, a világ világosságára emlékeztetnek.
De nemcsak Őrá! Az önmagát felemésztő, s fényárasztó gyertya az emberi sorsot is példázza. Arra figyelmeztetnek, hogy mi is égünk és elégünk egyszer. A kérdés csak az, hogy hol és miért ég életünk gyertyája Isten oltárán-e vagy a Mammon, a bűn sötét ravatalán? Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket!

Kirie litánia
Jézus Krisztus, Aki után sóvárogtak az Ószövetség szentjei: Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Akinek eljövetelére virrasztva és imádkozva készülünk: Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki kegyelmet adsz nekünk, hogy méltóképpen készüljünk eljöveteledre. Uram, irgalmazz!

Evangélium után
Az adventi időben a liturgia emlékezetünkbe idézi a zsidó nép babiloni fogságában megfogalmazódott, s felerősödött, áttételesen az egész emberi nem Krisztus előtti adventjét, Messiás, Megváltó várását
A világtörténelem órája Krisztusra volt és van beállítva.
Hosszú és sötét volt ez a Messiásra való várás. Isten azonban sohasem hagyta magára az embert. Életünk egére föltűzte ígéreteinek fényes csillagát. "Ujjongj és örvendj, Sión leánya, mert íme, eljövök!" - ígérte Isten prófétái által. És az első karácsonykor beteljesítette ígéretét.
Advent azonban nemcsak az emberiség Krisztus előtti adventjére való emlékezés. Az evangéliumok meglebegtetik szemünk előtt Krisztus második eljövetelét, a végső időt is. Lukács korának megfelelő, igaz, ma már naiv, de alapvetően tudományosan ma is csak megerősíthető tényt, az ég és föld elmúlását mondja ki a végső időről szóló mondataiban.
Viszont ritkán gondolunk arra, hogy a végső időknek ez a képe, nemcsak a világvégét közvetlenül megelőző időszakra vonatkozik. A végső idők katasztrófáiról szóló jelképes beszéd a Megváltó eljövetele utáni egész korszakra, a mi korunkra is, napjainkra is érvényes. Krisztus eljövetelével beteljesedett az idő, és az idő, amiben azóta él az emberiség, végső idő lett! A megváltás ugyanis már megtörtént, az üdvösség elnyerésének útja mindenkinek biztosítva van.
Azután meg egy másik megfontolandó tény. Amikor tehát az evangéliumban az Emberfiának eljöveteléről és az ítélet sötét színekkel történő ecseteléséről hallunk akkor mi nemcsak a természeti csapásokra gondolunk, hanem azokra a szellemi, erkölcsi csapásokra is, amik az emberiséget, az emberi társadalmakat érik. Sokszor hallunk napjainkban ilyen kijelentéseket, hogy apokaliptikus, pokoli világban élünk, hogy "elszabadult a pokol". Úgyis mondhatnánk, hogy bizonyos eszmék szolgálatában álló emberek, pokollá teszik az ember életét itt a földön. Ég és föld beleremeg azokba a rettenetes és változatos eseményekbe, amelyek megkeserítik életünket.
Hónapok óta rettegésben él Európa és benne hazánk. Micsoda embertömeg telepszik közénk. Micsoda terrorakciók! Micsoda nyílt támadás a kereszténység legnagyobb ünnepének méltó megünneplése ellen. Vagy talán véletlen a terror események időzítése?
Lelkünk mélyéből tör fel ilyenkor az evangélium előtt élt ember fohásza: "Urunk, mutasd meg nekünk irgalmas szívedet és üdvösségedet add meg nékünk!”
Az erkölcsi rend felbomlása miatt állandó stresszben és létbizonytalanságban él a mai ember. A statisztika szomorú adatai szerint az európai embereknek, több mint a fele, főleg hazánkban, stresszben él. Állandó fáradtságban. Rossz a közérzetünk és ez megnehezíti a szervezetünk védekező rendszerének munkáját, s mindenféle betegség hamarabb vesz erőt rajtunk. A betegséget pedig nehezebben győzzük le.
Teli vagyunk hát mindannyian aggodalmakkal és szorongásokkal. És ezért fontoljuk meg erősen, és véssük mélyen a lelkünkbe az Úr Jézus ma hozzánk intézett szavait: Virrasszatok hát és imádkozzatok!
Jézus Krisztus azt kívánja, hogy virrasszunk, hogy éberek legyünk és imádkozzunk! Dolgozzunk és fáradozzunk azon, hogy a jelen jobb legyen! Emberibb és istenibb! Hogy a sötétség felett a világosság, a bűn felett az erény diadalmaskodjék! Fel kell készíteni magunkat a Krisztus-jövetelre.
A Krisztus jövetelére való felkészülés nem tétlen virrasztást jelent. Nem semmittevést! Hanem felelősségvállalást jelenünkért és jövőnkért!
Krisztus napjára várni, virrasztva várni, nem azt jelenti, hogy elvonulunk e világból, kivonjuk magunkat a társadalom életének alakításából. Nem törődünk a körülöttünk alakuló jövővel, nem szólunk bele, abban nem veszünk részt aktívan. Az ilyen semmittevő, jó és rossz között különbséget tenni nem tudó és nem is akaró magatartásúak, unos-untalan azt hangoztatjuk, hogy milyen rosszak a körülményeink, milyen rossz az emberek közérzete!
Mindnyájunknak tennünk kell és nem is akármit, s akármennyit.  Mindnyájunknak megvan a saját kötelességünk! És ezt tegyük mindannyian, s tőlünk telhetőleg remekül! Mindnyájunknak önzetlenül kell fáradoznunk saját életünk, társadalmunk, hazánk krisztusibb, boldogabb jövőjéért. Tennünk, hogy jobb legyen népünk élete, hogy nemzetünk érdekeit szem előtt tartó, hiteles vezetői legyenek mindig e népnek.
Krisztus az evangéliumban virrasztásra, imádkozásra szólít minket. Ő mondta: „Amit nektek mondok, mindenkinek mondom.”
A mai ember nem, vagy alig imádkozik. Nem imádja Istent, de annál inkább imád sok mást.
Hívőknek mondjuk magunkat, de templomon kívül, hétköznaponként, imádkozunk-e családunkért, egymásért, hazánkért?
És adventben, Úrjövetre készülve, buzgóbban, mint máskor?

Ámen
F.F.