2016. március 30., szerda

Emmausz

Szerda 2016. 03. 30

A feltámadt Üdvözítőnek nemcsak az apostolokhoz van közlendője, hanem az egész Egyházhoz. Nemcsak a tizenkettőnek jelenik meg, hanem a csalódottan Emmauszba igyekvő két tanítvány előtt is feltárja a hit útját. Ezt az ószövetségi jövendölések értelmezésével kezdi, és fokról fokra ismerteti meg magát.
Szenvedése, halála és feltámadása nem különálló események, hanem az üdvtörténet kibontakozásai. Isten azt valósítja meg, amit ígért, és az egész emberi nemet vezeti üdvösségre.
Akik így látják a feltámadás titkát, azok a húsvét utáni megjelenéseket nem tartják képzelgésnek, és elfogadják azt is, hogy a feltámadt Krisztus közöttünk van a kenyértörésben.

(Adoremus 2006.)