2016. március 28., hétfő

Húsvéthétfő

Húsvéthétfő

Vessünk egy pillantást Jézus, feltámadásának tanúira, helyesebben azokra, akiknek Jézus, megjelent, hiszen magának a feltámadásnak nincsen és nem is lehet tanúja!
"Az asszonyok gyorsan elsiettek a sírtól. Remegve, de nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt a tanítványoknak.
Ők majdnem mindig Jézus kísérői voltak, Ők gondoskodtak szállásáról, s a vendég1átásról. Ők álltak a kereszt tövében, ők siettek nagypéntek délutánján, hogy gyorsan, de illendően eltemessék, ők siettek a hét első napjának hajnalán a sírhoz, hogy illatszerekkel bekenjék, bebalzsamozzák Jézus, holttestét.
És most hírnökök lettek, az öröm, az élet és feltámadás hírnökei.
Bár a gépek mostanában átveszik az emberek sok-sok munkáját, de olyan szép volt valamikor, amint az emberek segítettek egymásnak. Építkezéseknél például láncolatot alkottak, és így adták kézről-kézre a téglát és a tetőre kerülő cserepet.
Ez nem mond nekünk valamit?
Nem kellene-e nekünk is az öröm hirdetőinek láncolatot alkotni és így adni tovább a föltámadás örömhírét, hogy eljusson az minden emberhez1
„Íme, egyszerre Jézus, jött velük szemben, és megszólította őket, Üdv nektek!" Ők pedig odasiettek hozzá, leborultak előtte, és átkarolták lábát Ekkor Jézus, így szólt hozzájuk, "Ne féljetek! Siessetek, vigyétek hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, mert ott viszontláthatnak engem".
Jézus feltámadása nem félelmet jelent, hanem örömet!
Azért támadt fel, és most "azért jött, hogy az útszélen könyörgő vaknak elmondja, "láss!", amikor " azért eseng' "Uram, Dávid fia, könyörülj rajtunk!"
Azért támadt föl az Úr, hogy a bűntől megbénult embernek azt mondhassa, tépd le láncaidat, "nyújtsd ki a kezed!”
Azért jött, és azért jelent meg dicsőségesen Jézus, hogy a bűntö1 szenvedő, mozgásképtelen embernek a fülébe súgja, "Fiam, bűneid bocsánatot nyertek"
A korinthusi levélben írta Szent Pál, „Krisztus, meghalt a bűneinkért, az Írás szerint, eltemették és harmadnap feltámadt"
A szenvedő és feltámadt Üdvözítőből biztatás, segítség, új életre való feltámadás árad.
Tekintsünk még: az őrökre! Ők is tanúk, csak hamis tanúkká lettek.
Krisztust kétszer adták el!
Egyszer Júdás, sikkasztó, a vagyon és pénz rabja, aki az apostol nevet sem érdemli meg. Ő kínálta fel szolgálatait, hogy a zsidó főpapok feltűnés nélkül tudják Jézust elfogni és kivégezni. "Mit adtok nekem, ha kezetekre adom?' Azok harminc ezüstöt- fizettek neki. És Júdás eladta Mesterét. Ígéretét művészien teljesítette. Az elfogó csapatnak megmutatta Jézus imádkozásának helyét, és csókkal jelezte, hogy kit kell el- fogniuk.
Másodszor is eladták Jézust, mégpedig mint feltámadottat, amikor a Főtanács pénzt kínált fel az őröknek: „mondjátok, hogy éjnek idején, amíg mi aludtunk, odajöttek a tanítványai és ellopták”.
S az óta is hányszor akadtak emberek, akik pénzért elárulták Jézust!
Végül vizsgáljuk meg azt is, hogy milyen tanúi vagyunk mi Krisztusnak? Életvitelünk azt bizonyítja-e, hogy a föltámadt Jézusban való hit él bennünk? Ez a hit-e a meghatározója gondolatainknak és cselekedeteinknek?
Rómában áll a Kolosszeum, az ókor legnagyobb színháza 72-től 80-ig épült. Felavatási ünnepségén a keresztények százait vetették a vadállatok elé, hogy a népet szórakoztassák. A páhollyal szemben ma ott magasodik Krisztus golgotai keresztje és nagypénteken Róma városa, ott végzi a keresztutat a Szentatyával együtt!
A hatalom megszállottjai, a cézárok s birodalmaik már mind eltűntek. Az Úr szent keresztje azonban áll!'
Áll és hirdeti, hogy a felhalmozott pénzek, árulások díjai nem boldogították az árulókat, s eltűntek!
A kereszten függött és feltámadott Üdvözítőhöz mindhalálig hűségesek részesednek a Feltámadott örök dicsőségében.

Ámen