2016. május 27., péntek

Canterbury Szent Ágoston

CANTERBURY SZENT ÁGOSTON
         
Nagy Szent Gergely pápa 596-ban a római szerzetest, Ágostont küldte el negyven társával, hogy hirdessék az evangéliumot Délkelet-Angliában a kenti népnek.
596 tavaszán Ágoston társaival tengeri úton indult Galliába. Mivel a vállalkozást túl veszélyesnek látták, a partraszállás után társai vissza akartak fordulni. De erélyes fellépésével folytatták útjukat. Még franciaországi útjuk közben püspökké szentelték. 597 kezdetén társaival partra szállt.
A király engedélyt adott a térítőknek, hogy tanítsanak. Hamarosan megtörténtek az első megtérések, karácsonykor tízezer megtérőt keresztelhettek meg.
A király Ágoston két társát, Lőrincet és Pétert Rómába küldte, hogy tájékoztassák a pápát a misszió sikeréről. A követek 601-ben tértek vissza, egy csapat újabb misszionárius kíséretében, s meghozták Ágoston számára az érseki palliumot. Számos püspökséget alapított, templomot és iskolát épített.
A pápa egész Angliára kiterjesztette Ágoston joghatóságát. Neki tulajdonítják Anglia megtérítését.
605. május 26-án temették el. Ünnepét 1882-ben vették föl a római naptárba, május 28- ra, 1969-ben áthelyezték május 27-re.
Istenünk, ki Szent Ágoston püspököd igehirdetése révén vezetted Britannia népét az evangélium világosságára, kérünk, add, hogy apostoli munkájának gyümölcsei maradandók legyenek Egyházadban!

Ámen