2016. május 13., péntek

Fatimai Szűz

A Fatimai Boldogságos Szűz Mária

Szent Bernát egyik elmélkedésében arra figyelmeztet, hogy: „Aki azt mondta: én az Atyában vagyok, és az Atya bennem, az előzőleg azt is kinyilatkoztatta, hogy ő az Atyától jött.
Az Ige testté lett és közöttünk lakozott.
A hit által szívünkben, gondolatainkban, emlékezetünkben él. „Korábban csupán emberi vágyainkra és képzeletünkre hagyatkozhattunk, Krisztusban azonban láthatóvá lett a láthatatlan Isten.
Sőt, mindnyájunknak, akik hiszünk benne és megkeresztelkedtünk, küldetést is adott, hogy hirdessük az üdvösségre vezető tanítását. Ennek hirdetését a világ állandóan akadályozza. A hirdetőket üldözi. 35 éve, hogy e napon, a leghitelesebb hirdetőjére, II. János Pál pápára fegyverrel lövetett. De a gyilkos golyót megakadályozta „egy jótékony kéz” abban, hogy a Szentatya halálát okozza.
Bennünket is ezernyi veszélytől véd ez a ”jótékony kéz”

Ámen.