2016. június 10., péntek

Válás

Amikor ezt a jézusi tanítást halljuk, idegenkedés fog el bennünket. Pedig a jézusi mondatokban sok alapvető igazság van. Isten az embert férfiúvá és nővé teremtette, s ezzel a földi boldogság legtökéletesebb forrását nyitotta meg, hiszen ebből származik a szerelem, a házasság, a gyermekáldás, a család és az otthon ajándéka is. Ezek védelmében emel szót Jézus, amikor a régi törvénynél is keményebben a bűn csírájára mutat, amely képes megfertőzni, megrontani a férfi és a nő viszonyát, és átok forrásává tenni.
Izráelnek nagy kísértése volt, hogy a nőt a férfi érzéki vágya kiszolgáltatott tárgyának tartotta. Ezért szól itt Jézus egyoldalúan a férfiról.
A tanítás, amit Jézus mond, radikális: a bűn elleni harc csak akkor eredményes, ha a bűnre vivő életfunkcióinkat megfegyelmezzük.
Ezek után természetes, hogy Jézus nem veszi könnyen a házasélet válságának kérdését sem. Izráelben a férfi az 5Mózes 24:1 és következők alapján általában válólevél kiadásával feljogosítva érezte magát a házasság önkényes felbontására, és az elbocsátott nőt szabadnak tartotta újabb házassági kapcsolat felvételére. Jézus nem kárhoztatja Mózest az emberi gyöngeség miatt adott engedményért, nem is hatálytalanítja ezt a törvényt. A házasság – mondja – a paráznaság miatt a valóságban akkor is felbomlik, ha semmilyen jogi intézkedés nem történik, de a két test eggyéválása megváltoztathatatlanul fennáll. Így az a férfi, aki elbocsátja feleségét, házasságtörővé teszi az asszonyt, és aki elbocsátott asszonyt vesz el, házasságtörést követ el. Ezek közt a határok közt szabályozta a házasság kérdéseit az Egyház a legutóbbi püspöki szinóduson.

Imádkozzunk az újraházasodottakért, helyzetük hunánus meg problémájának a megoldásáért.
Ámen