2016. június 25., szombat

Évközi 13. vasárnap

Évközi 13 vasárnap

Bevezető
A mai evangéliumi szakaszban két dologról hallunk majd. A Jeruzsálem felé tartó Jézust be nem fogadó szamaritánusokat villámokkal elpusztítatni akaró apostolokról. És az Úr Jézusnak elképesztően kemény, radikális igényeiről, az őt követni akarókkal szemben. Hogy válaszolnánk mi Jézus eme kérdésére: „Nem tudjátok, hogy milyen lelkület van bennetek.” És mi tudjuk-e, hogy milyen lelkület van bennünk? És ha áldozatot követel tőlünk az Úr Jézus követése? Mit teszünk? Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket.

Kirie litánia
Urunk, Jézus Krisztus! Add meg nekünk, hogy a Téged be nem fogadókkal szemben sohase vezéreljen a bosszúállás! Uram, irgalmazz!
Urunk, Jézus Krisztus! Add, hogy minden emberhez eljusson követésedre hívó szózatod! Krisztus, kegyelmezz!
Urunk, Jézus Krisztus! Add, hogy akik most itt együtt vagyunk, mindhalálig hűségesek maradjunk Hozzád! Uram, irgalmazz+

Evangélium után
A mai evangéliumi szakaszban hallottak szerint a tanítványok szállást keresnek Jézus számára egy szamáriai faluban. Ez a tervük azonban akadályba ütközik. A falu lakói nem akarják Jézust házukba fogadni.
Az elutasításnak vallási okai vannak. Az Úr Jézus ugyanis Jeruzsálem felé tartó zarándokúton van és így nem Garizim-hegyén akarja imádni Istent, ahogyan ezt a helyi lakosok teszik.
A szálláskereső tanítványok haragra lobbannak, amikor a házak ajtajai egymás után becsukódnak előttük. Jakab és János meg is akarja büntetni a falu lakosait. "Uram, hívjuk le rájuk az istennyilát, hogy föleméssze őket?” Miként a régmúltban, azokat a katonákat, akik Illés prófétát el akarták fogni, és égből jövő tűz emésztette el őket.
Jézus már ezért a gondolatért megfedte őket, és azt mondotta nekik: „Nem tudjátok, hogy milyen lelkület van bennetek?”
Ő nem ölni, nem pusztítani jött, hanem azért, hogy Ő maga legyen az engesztelő áldozat. "Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen." Ez kell, hogy legyen az ő követőinek is feladatuk. A miénkké is. Jézus embereket megtérítő, mássá. jobbá tevő eszköze nem a fegyver, hanem az irgalom.
Ő nem felszabadítani jött az embereket, hanem megváltani és üdvözíteni az embert. Ő nem demokráciát, nem szabadságot visz félelmetes katonai erővel az embereknek, hanem megbocsátást, békességet minden jóakaratú embernek. Az ő békéjét, s nem a világ békéjét adja az embereknek.
Ezt kell, hogy tegyék követői is! S ez nem könnyű feladat. Nem könnyű feladat az ilyen krisztusi lelkület kialakítása! Nem könnyű feladat az Ő követése.
A legtöbben még csecsemőkorban nyertük el a keresztséget. Csak a későbbiek folyamán tudatosodott bennünk többé-kevésbé, hogy Krisztus követése nem tündérálom, hanem kemény küzdelem! Az emberibb életért és az örök boldogságért áldozatokat kell hoznunk. Egyik sem szerezhető meg csak keresztlevéllel, sárgult imakönyvvel vagy rozsdásodó rózsafüzérrel.
Vitathatjuk, hogy akik megkeresztelkedtek, sőt templomba is járnak és imádkoznak is, biztos-e, hogy mindnyájan igazi, hiteles keresztények-e? Minden igyekezetünk ellenére többször érezzük, hogy krisztuskövetésünk nem eléggé tökéletes. Jószándékú törekvéseink megvalósításai akadályokba ütköznek. Egypárat Jézus felfedett közülük a mai szentmisénk evangéliumában.
Nem könnyű Krisztus követése. Az emberibb életért, és az örök boldogságért áldozatokat kell vállalnunk. Egyik sem szerezhető meg csak keresztlevéllel, sárgult imakönyvvel, vagy rozsdásodó rózsafüzérrel.
Ott vannak a mai evangéliumban az Úr Jézusnak elképesztően kemény, radikális igényei az őt követni akaró meghívottak, illetve kiválasztottak felé. Első hallásra inkább elidegenítnek ezek a követésétől, mint késztetnének a követésére.
Az Úr Jézus nem Hamleteket, fontolgatókat, mérlegelgetőket, bizonytalankodókat, igent meg nemet is mondani tudókat gyűjtött és gyűjt maga köré. Hanem határozott, céltudatos, elkötelezett személyeket hív, akik mindent bölcsen le tudnak rendezni: szülő temetését, rokonoktól való elbúcsúzást.
Hála Istennek! Mi mindannyian Jézus meghívását elfogadók vagyunk. Mindenki másétól különbözik minden jó hívő hitének kialakulása, őrzése és továbbadása. Mindenki hitének, hivatásának megvan a saját története. Az én meghívásomnak is.
Sokszor szólottam már róla. Nem dicsekvésképpen, hanem mert Isten ereje az emberi gyengeségben mutatkozik meg. Viharos időben választott ki az Úr. Nemzetébe, hitet, élni akarást és élni tudást öntő mártírlelkű Bíboros börtön előtti utolsó évében.
Igazgatóm, érettségi közeledtével azt mondta nekem: Fiam! Ne menj el barátnak! Arra az egyetemre vetetlek fel, amelyikre akarod. Válaszom. Igazgató Úr! Köszönöm. De én elmegyek barátnak.
Keresztapám féltő szeretetével hasonlókat mondott: Fiam! Ne menj el barátnak, hiszen rátok a vértanúság vár. Azt válaszoltam neki. Keresztapám! Én azt is vállalom. Én elmegyek barátnak.
Amikor, hatvanhat évvel ezelőtt, épp ezekben a napokban, megkezdődött a szerzetesek deportálása, és Hatvanban véresre verték rendtársaimat az ávósok. Bementem testvérem érettségijére. Akkor még nyilvánosak voltak. Az egyik tanárom azt mondta: Fiam! Nagyon rosszul választottál. Még meggondolhatod. Tanár úr! Én már meggondoltam. Nem léptem le. Még jobban ragaszkodtam hivatásomhoz.
És ekkor kezdtem megérteni a krisztusi szavakat, hogy „aki követni akar engem, vegye fel keresztjét és úgy kövessen engem”. És felvettem. Sok százezer, s millió hívővel együtt.
Habár mindennaposak voltak a letartóztatások, mégsem lettem vértanú. Mások lettek azzá, és börtönviselt hitvallókká helyettem is. Áldott legyen az emlékük! Mi csak őriztük a tüzet. S boldog vagyok, hogy hívatásom elindítója, Finn-Karéliai gulágon vértanúhalált halt rendtársam  boldoggá-avatási folyamatában én is részt vehetek, nemcsak imáimmal.
Én azonban annyi év, annyi évtized után is hálát adok nap, mint nap az engem követésére meghívó Úrnak. Túlontúl beteljesült, és reményem szerint beteljesül a földi élet befejezésekor életemben, sok millió meghurcolt krisztuskövető életében is, az Úr Jézus, ígérete, hogy „Ti, akik értem mindent, karriert, érvényesülést elhagytatok, s hordoztátok a keresztet, jutalmul száz annyit kaptok e földi létben, odaát pedig az örök életet”.
Ámen.
F. F.