2016. június 18., szombat

Évközi 12. vasárnap

12. évközi vasárnap.

Bevezetés
A mai evangéliumi szakasz szerint Jézus, közvéleménykutatást végez tanítványai körében. "Isteni pedagógiával" kérdve kifejtő módszerrel készíti elő tanítványait, és vezeti el a lényeghez. Kérdez: "Kinek tartanak engem az emberek?" Tanítványai szerint a nép nagytekintélyű prófétának tartja, meg is nevezve egy – egy híresebb prófétát. Jézus azonban tovább kérdez: "Hát ti kinek tartotok engem?" Péter erre olyan kijelentést tesz, amit csak a Szentlélek tudott vele kimondatni. Az "Isten Fölkentjének." nevezte Jézust. Ma bennünket kérdez Jézus? „Ti kinek tartotok engem?” Te és én, kinek tartjuk őt? Mit válaszolunk neki?

Kirié litánia
Urunk Jézus! Add, hogy mindannyian helyes választ adjunk arra kérdésedre, hogy Kinek tartunk mi Tégedet? Uram, Irgalmazz!
Urunk Jézus! Add, hogy ha helyes válaszoltunk kérdésedre, hűségesen kövessük is tanításodat! Krisztus, kegyelmezz!
Urunk Jézus! Add meg minden Téged követőnek a megígért „százannyit itt a földön és az örök életet a mennyben!” Uram, irgalmazz!

Evangélium után
Manapság népszerű műfaj a közvélemény-kutatás, különösen egy-egy politikai választás előtt. Máskor egy egész országot szavaztatnak le döntő fontosságú kérdésekben. – A mai evangéliumi szakasz tanúsága szerint 2000 évvel ezelőtt az Úr Jézus is közvélemény-kutatást rendezett saját személyére vonatkozólag: „Kinek tartanak engem az emberek?”- kérdezte apostolaitól. A liturgia pedig elénk tárja a mai vasárnappal a jézusi közvélemény-kutatás eredményét. Teszi ezt azzal a célzattal, hogy a mai keresztényeket, vagyis bennünket is döntés elé állítson és arra ösztönözön, hogy mi magunk is választ adjunk a kérdésre.  Nagyon fontos ennek a kérdésnek a tisztázása. Fontos, mert ettől függ keresztény azonosságunk megőrzése, hitünk élővé tétele, sőt földi és örök boldogságunk is. Hiszen ha Jézus valóban a Messiás, akkor el kell döntenünk, hogy mihez kezdünk ezzel a tudással, engedjük-e hogy hatással legyen az életünkre?
Visszatérve a kérdésre: „Kinek tartanak engem az emberek?”
Az ellenséges világ kritikáját tapintatosan elhallgatták a felmérést végző tanítványok. Az evangéliumok egyéb helyeiből azonban könnyen összeállíthatjuk a fölsorolást: „falánk és borissza ember…, Belzebub cinkosa…, törvényszegő…, forradalmár…, lázító…, istenkáromló…” Ezek nemcsak tekintélyét kezdték ki, becsületébe gázoltak bele, de a halálos ítélet meghozatalát is elősegítették.
Viszont a jószándékúak véleménye kevésbé volt sértő a Mesterre. Keresztelő Jánossal…, Illéssel…, Jeremiással hasonlították össze. A közös vonás ezekben, hogy prófétának, nagy embernek, de csak embernek tartják.
Jézus kérdése, bennünket is sürget, nekünk is választ kell adnunk e kérdésre. Igaz sokkal egyszerűbb lenne elmondani azt, amit a hittanórán tanultunk, vagy mások véleményét ismételgetni. Például, hogy mit mondtak a nagyemberek, a szentek, esetleg a történészek Jézus személyéről, vagy éppen az ellenségei?
Azonban a kérdés sokkal személyesebb, ma az Úr az én személyes véleményemet szeretné hallani, itt és most. A hitem szavát, az életem és tetteim hitvallását várja az Úr. És itt nem lehet mellébeszélni, nem lehet kitérni a válasz elől. Olyan választ kell adnom, amelyet csak én adhatok és senki más, mélyről jövőt és személyeset, olyat, ami mögött tartalom és elkötelezett élet van.
Miként az apostoloknak, úgy mindannyiunk súlyos kötelessége a Krisztusba vetett hitet nemcsak megvallani, hanem tovább adni. Krisztus arra küld bennünket, hogy a mi szerepünk a kovászé, vagyis, belülről alakítsuk át, szenteljük meg azt a világot, azt a családot, azt a munkaközösséget, azt a baráti kört, amelyben élünk. Ránk vár az a kényes feladat, hogy az élet minden területére és állapotába elvigyük az evangélium örömhírét.
A történelem véres lapjai között mindig ott derengett a remény fénye: a Jézus Krisztusról szóló evangélium. Mindig voltak emberek, akiket megérintett a jézusi tanítás, akik megélték az evangéliumot, mert az Úr Jézussal való találkozás annyira valóságos volt a számukra, hogy bele szerettek és érte képesek voltak mindent megtenni.
Gondolok itt Assisi Szt. Ferenc atyánkra, aki az anyagi jólét biztonságát elhagyva szegénységben követte Krisztust, s ezzel egy olyan forradalmat indított el, amely belülről reformálta meg az egyházat. – Vagy Árpádházi Szt. Erzsébetre, aki a szegényekben, a társadalom kivetettjeiben szolgálta Krisztust. – Illetve a közelmúltból: a vakokat látóvá tevő Batthyány Stratmann Lászlóra, boldog Apor Vilmos vértanú püspökre, a nemzetünket megmentő, egyházunkat hősiesen védelmező Mindszenty Bíborosra. De Erdély nagy és hitvaló püspökére, Isten szolgájára, Márton Áronra.– De korunk szentjére, boldog Kalkuttai Teréz anyára, aki a kényelmesebb kolostori életet feladva, minden idejét, s energiáját, s a felebarát, a szegények legszegényebbjeinek szolgálatára fordította.
De gondolnunk korunk öntudatos és elkötelezett családjaira, vagy éppen az egyedül élőkre is, azokat a férfiakra és nőkre, idősekre és fiatalokra, akik életvitelükkel, mindennapi magatartásukkal, beszédjükkel és tetteikkel tesznek tanúságot arról, hogy a Jézussal való találkozás, az ő személye és tanítása életbevágóan fontos az ő számukra. Miként ezt, szinte szóról szóra vallotta a 25 éves érettségi találkozón 12 gyermekes tanítványom is.
Kérdezhetné valaki: Mi a "haszna", ha Jézus Krisztust állítjuk életünk középpontjába? - Röviden az, hogy minél közelebb kerül valaki Jézushoz, annál közelebb kerül az emberekhez is. Csak Jézushoz egyre közelebb kerülve, s hozzá egyre hasonlóbbá válva, tudunk egymáshoz közeledni, s egymás boldogságáért fáradozva, boldogan élni e hazában.

Ámen.
F.F.