2016. június 2., csütörtök

Főparancs

"Melyik az első a parancsok közül?" - kérdezi az írástudó Jézustól. A kérdés őszinte és nem áskálódó. Jézus tudja ezt, és ezért idézi a "Halld, Izrael" - kezdetű fohászt, és összekapcsolja a felebaráti szeretet parancsával.
Ez a szeretet Jézus szerint nem érzelem kérdése, hanem egyrészt engedelmesség az Atya iránt, valamint türelem és segítségnyújtás az emberek felé. Tehát egy életprogramról van szó.
Istent akkor szeretjük; amikor felemelkedünk gondolataihoz, akaratához. A szeretet tehát számunkra nem csupán érzelem kérdése: "Most boldog vagyok, mindenkit szeretek! - Most megbántottak, ezért mindenki hagyjon békén!" Keresed az életed értelmét? Szeresd Istent a felebarátban!

Ámen