2016. június 1., szerda

Jusztinosz

Jusztinusz
Jusztinusz 165 körül: Szikhemben szüle-tett (a római korban Flavia Neapolís, ma Nablus). Szülei pogányok voltak, édesapja kiszolgált katona.
Jusztinusz filozófiát tanult, de nem volt megelégedve a bölcselők válaszaival, végül egy platonikus filozófus gondolatain elmélkedve, az efezusi tengerparton sétálva, egy aggastyán keresztény bölcsessége nyomán talált rá igazi útjára. Jusztinusz megkeresztelkedett és filozófusi palliumban járva ismertette a keresztény tanítást hallgatóival.
Rómában nyitott iskolát. Nyolc művéből csak három maradt az utókorra.
Junius Rusticus halálra ítélte. Fejereklyéje a Váci Egyházmegyei Múzeumban tekinthető meg.
Tisztelete elterjedt az anglikán közösségben, a keleti egyházakban, sőt az evangélikus közösségekben. Ő a filozófusok védőszentje.
Könyörögjünk azért, hogy jól képzett keresztény filozófusok segítsék hitünk jobb megértését.

Ámen