2017. november 23., csütörtök

A Jeruzsálemi templom

A jeruzsálemi templom az ószövetségi idő jelképe volt. Nem volt egyetemes küldetése, hanem csak a zsidó nép szentélyének számított. A nép pedig megrekedt annak értékelésében, és a Messiásnak is csak ezt a szerepet juttatta, hogy ide vezeti a föld népeit, a pogányokat is. Jézus ellenben megjövendölte a templom pusztulását.
A Messiás már nem köti egy helyhez Isten tiszteletét, hanem az emberi szíveket fogja átalakítani, hogy őszinte hódolattal forduljanak Isten felé. Ezzel egyúttal ellene szólt annak a néphitnek is, hogy a jeruzsálemi templomnak állnia kell a világ végéig. Jézus úgy beszélt a templom pusztulásáról, mint Isten büntetéséről, ezért érthető, a tanítványok kérdése, hogy mikor lesz mindez. Jézus nem akar erre válaszolni, csak azt jelenti ki, hogy a templom pusztulása még nem jelenti a világ végét.

Az ószövetségi üdvrendet felváltja az újszövetségi egyetemes üdvrend. (Adoremusz 2004)