2017. november 10., péntek

Nagy Szent Leó pápa

A hagyomány annyit őrzött meg Nagy Szent Leó pápáról, hogy Tusculanumban született. Az első történelmi adat I. Caelestin pápa (422-432) idejéből van. Leo akkor mint diakónus Galliában járt.
III. Sixtus (432-440) ismét Galliába küldte, és ott érte a pápa halálhíre. Őt választották meg utódjául. Pápasága alatt történt, hogy Attila 452-ben, Genzerich, a vandálok királya pedig 455-ben Rómát fenyegették. A szent pápa mindkettőt visszafordulásra bírta.
Sokat küzdött az eretnektanítások ellen. 451-ben az ő apostoli levele nyomán döntött a Chalcedoni zsinat. Írásai és beszédei miatt az egyháztanítók között tiszteljük.
461. november 10-én halt meg. A Vatikánban temették el.

Leó pápa törekedett a hit egységének megőrzésén. Törekedjünk mi is hitünk tisztaságának megőrzésére, és kérjük mi is bátran Istentől, hogy növelje bennük a hitet, erősítsen meg a mindennapok küzdelmeiben, és vezessen el országába.