2018. február 13., kedd

Második kenyérszaporítás

Második kenyérszaporítás
„Óvakodjatok a farizeusok kovászától és Heródes kovászától!” Igaz, hogy mindkettő elég veszedelmes önmagában is, de ezt könnyű elutasítani, mert az egyszerű, önzetlen emberekben önkéntelen ellenállás ébred, ha kapcsolatba kerülnek velük. A farizeusok magatartásából ordít a gőg. Ez visszataszítja a normális embert.
Heródesből alattomosan árad a ravaszság. Ezért nevezi őt Jézus adott alkalommal egyenesen rókának. Az egészséges alkatú ember ezektől visszahőköl. De az a szellemiség, amit Jézus kovásznak, szellemileg rontó erőnek nevez, a könnyen megragad a gyanútlan lélekben, csendesen belecsimpaszkodik, gyökeret ver, és a szegény ember nem is sejti, hogy belül már nem a régi ember.
Amint továbbra is ütemesen loccsannak a lapátok, az erősödő éhség leköti az apostolok figyelmét, Jézus kifejti nekik, miről is beszél hozzájuk. „Miért tanakodtok azon, hogy nincsen kenyeretek? Még mindig nem tudjátok, és nem értitek a dolgot? Még mindig el van vakulva a szívetek? Van szemetek, és nem láttok? Van fületek és nem hallotok? Nem emlékeztek arra, hogy amikor öt kenyeret megtörtem, hány tele kosár hulladékot szedtetek fel? Azt felelték neki: Tizenkettőt. És amikor a hét kenyeret a négyezernek, hány kosár maradékot szedtetek össze? Azt felelték neki: Hetet. Erre így szólt hozzájuk: Miért van tehát az, hogy mégsem értitek?” (Mk 8, 17-21)

A kenyérgond kemény akadály a magyar nép sorsában, napjainkban is. Okoljuk érte a világgazdasági válságot. Mérgelődik a józan magyar: a válságot még hatványozza, hogy a vezetők nem találják az ellenszerét. Ez nagy baj, mondhatjuk mi is Jézussal, de a legnagyobb baj abban rejlik, hogy elvesztette nemzetünk a gyermekded hitet Urában, Istenében. Aki egyszerre létrehozta az egész világmindenséget, az ne tudna néhány millió embernek elegendő kenyeret biztosítani? Csak nem a Heródesek, és farizeusok lelkületét kellene utánozni, hanem visszatérni az igazság és szeretet forrásához, és mindez hozzáadatnék nektek (Mt 6, 33-34) Honnan van, hogy ezt ennyire elfeledtétek?