2018. február 7., szerda

Szent Koléta

Francia neve a Nikoletté rövidebb alakja: Colette. Corbie* városkában született. Édesanyja idös korában sok imádság révén nyerte el Istentől.
Fiatal korában öröme telt az imában, jótettekben, önmegtagadásban. 21 éves korában belépett a ferences III. rendbe s remete- életet élt. Isteni sugallat arra ösztönözte, hogy a klarissza zárdák meglazult fegyelmét állítsa helyre. Szülei ekkor már meghaltak, o pedig halogatta a feladat vállalását, mivel alkalmatlannak tartotta magát ilyen nagy szerep végrehajtására.
Pápai engedéllyel belépett a klarissza rendbe. Nemsokára az Avignonban székelő XIII. Benedek pápa kinevezte apátnőnek s 1406-ban megbízta a klarissza rendházak megreformálásával.
Kitűnt, hogy Koletta az emberek megnyerésére Istentől kapott karizmával rendelkezik. Vonzani tudta az embereket, s el tudta fogadtatni az eredeti klarissza Regula szigorúságát. Ebben életszentsége is szerepet vitt.
17 klarissza rendházat alapított vagy reformált meg. Abban az időben Szent Ferenc I. rendjében is kibontakozóban volt a reform, visszaállítani a régi fegyelmet Koletta reformtevékenységét a férfiágra is kiterjesztette, ott is több rendház életét megújította.

A belgiumi Gentben halt meg 67 éves korában, a maga alapította zárdában. Testét később Franciaországba vitték. VII. Piusz avatta szentté 1807-ben.