2018. december 21., péntek

Üdvözlégy Mária


Az Üdvözlégy ima csúcsa a közepén elhangzó dicsőítés: Áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Jézus az Ige, a kinyilatkoztatás teljessége. Őbenne lakik testi formában az istenség teljessége. Őbenne van a szabadulás, a békesség, a boldogság. Ő a megfellebbezhetetlen igazság, a kimeríthetetlen élet, az ember célba-érkezése és megdicsőülése. Mi, akik áldjuk őt, rátaláltunk életünk értelmére.
Ezt az értelemre-találást az anyaság szemüvegén keresztül szemléljük az első részben, ami tisztán biblikus. Mikor a Szűz női intimitásának legbenső magváig kiszolgáltatja magát Isten Lelkének, teljessé válik kegyelemmel, befogadja az Istent magát, mint anya a magzatát. Elszakíthatatlanul az Úrral van, az emberi egzisztencia legvégső titkát kapta meg ajándékként. Egyedülálló szerepet kap, ő ajándékozza nekünk az életet, ami Jézus.
Az ima másik része a hagyományból származik. Efezusban imádkozták, amikor a 431-es efezusi zsinat megvédte Mária istenszülői címét. Ez a tétel elsősorban Jézusról mond valamit: hogy őbenne nem lehet elválasztani az istenséget az emberségtől.
Belépünk tehát életünk két meghatározó mozzanatával, a jelen órával és halálunk órájával Mária istenszülői mivoltának titkába. Részt kérve a neki jutott kegyelemből. És kérjük: Imádkozzunk értünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
Ámen