2019. június 4., kedd

Főpapi ima kedd


Főpapi ima 2019
Jézusnak utolsó vacsorán mondott főpapi imáját olvassuk a következő három nap evangéliumában. Az imában, amely a mennyei Atyának szól, Jézus először saját küldetéséről, mint az Atya megdicsőítéséről beszél, ezután pedig az apostolokért és a hívőkért imádkozik. Ez az imádság előkészíti és bevezeti azt az áldozatot, amelyet az emberek megváltásáért a mi Urunk nagypénteken mutatott be a kereszten.
Az Atyának szóló imádság ez, ahogyan a keresztáldozat is az Atyának szól. Jézus úgy tekint a rá váró szenvedésre és halálra, amely küldetésének része és beteljesedése, mint az Atya akaratára. Az Atya iránti szeretetéről tanúskodik, hogy engedelmesen elfogadja a halált, amely egyúttal Isten dicsőségének megnyilvánulása is lesz. Földi küldetésének teljesítéséből már csak egyetlen dolog hiányzik: egészen odaadja életét. Az imában Jézus kifejezésre juttatja, hogy készen áll ennek megtételére.
HIS