2019. október 9., szerda

Miatyánk 2019


Miatyánk. sz.
A keresztény világ legismertebb imádsága az imént hallott Miatyánk.
A világ szinte minden nyelvére lefordították Két változata található a Szentírásban, a hosszabb, amit imádkozni szoktunk, Mátétól és a rövidebb Lukácstól, amit most olvastunk.
A két változat a lényegét tekintve azonos, de vannak eltérések. Ez természetes jelenség, valahányszor egy eseményről több szemtanú számol be.
A tanítványok azon kérésére, hogy taníts meg minket imádkozni, Jézus ezzel az imával teljesítette kérésüket.
A Miatyánk szerkezetileg hét kérés köré van felépítve, amelyekben a hívő fordul a Mennyei Atyához. Az első három Isten jogainak és hatalmának a világban való érvényesüléséért fohászkodik
"szenteltessék meg a Te neved,
jöjjön el a Te országod,
legyen meg a Te akaratod").
A másik négy pedig az ember legfontosabbnak tartott szükségletét adja elő
"mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
bocsásd meg vétkeinket,...
ne vígy minket a kísértésbe...
szabadíts meg a gonosztól").[7]
Nemcsak az apostolok érezték szükségét annak, hogy Jézus tanítsa meg őket imádkozni, hanem mi is. Tudjuk, hogy életünkben, mindennapjainkban időt kell szánnunk az elcsendesedésre, az imádkozásra, az Istenre figyelésre.
Néhány egyszerű szó, néhány apró kérés, amelyekre Jézus tanít minket, alkalmas arra, hogy kapcsolatba kerüljünk Istennel.
A Miatyánkot csak akkor tudjuk őszintén imádkozni, ha életünkben már legalább egyszer rácsodálkoztunk arra, hogy a mennyei Atya gyermekei vagyunk. Vajon meglátszik-e életünkön, viselkedésünkön, hogy Isten gyermekei vagyunk? Tudunk-e gyermeki bizalommal hozzá fordulni?
Ámen