2019. október 13., vasárnap

Missziós vasárnap


MissziósvasárnapTestvérek! Missziósvasárnap lévén, szeretettel könyörgünk, szülőföldjüket elhagyó, s messze idegenben a Krisztus végakaratát teljesítő testvéreinkért könyörgünk.
Különösen is a közösségünkben nevelkedett tagjáért, a Peruban misszionáriuskunt tevékenykedő, vasárnaponként 7 misét is mondó, s számos csecsemőt megkeresztelő Lehel atyáért,

De a Kárpátalján missziós tevékenységet kifejtő ferences testvéreinkért is.
Hallgass meg Urunk!
Választás

K. T. Én már megtettem, amit megkövetel a haza.
Kérem, hogy azok a Testvérek is tegyék meg, amit megkövetel a haza, akik még nem tették volna meg.
Köszönöm.