2015. április 16., csütörtök

A kenyérszaporítás

A kenyérszaporítás

Talán nem tévedünk, ha azt állítjuk, hogy mindazok, akik megtapasztalták a csodát és ettek a megszaporított ételből, a későbbiekben is várták, hogy Jézus megismételje cselekedetét és újból adjon kenyeret nekik. Talán maguk a tanítványok is vágyakoztak később arra, hogy újra egyenek abból a kenyérből, amelyet egyedül Mesterük képes adni.
Úgy tekinthetjük Jézus tettét, mint jövőbe mutató cselekedetet, amely magába rejti az Eucharisztia, az Oltáriszentség ajándékát.
A kenyér- és halszaporítás történetének lehetséges mondanivalói közül ma kettőt említsünk meg.
Mindenekelőtt, hogy ne sajnáljuk odaadni Jézusnak azt, ami a miénk.
A fiú kezében csak öt kenyér és két hal van. De ugyanez Jézus kezében sok ezer kenyérré és hallá változik át.
A fiú közreműködése, felajánlása nélkül nincs csoda.
Jézus a mi kicsinyke emberi adottságainkat és képességeinket is képes felhasználni nagyszerű dolgokra.
Ne sajnáljuk odaadni neki, amit kér tőlünk!
A második tanulság pedig az, hogy a történet rámutat az Egyház feladatára: szétosztani mindazt, amit az Úrtól kapunk. Ez vonatkozik az ő tanítására, örömhírére és vonatkozik az Oltáriszentségre is.
Egyházunk teljesíti a Jézus által rá bízott feladatokat, azaz szétosztja Jézus tanítását, hirdeti evangéliumát, szétosztja az ő Szent Testét.
Az Eucharisztia tehát apostoli abban az értelemben, hogy a mi Urunk az apostolokra bízta az utolsó vacsorán, és abban az értelemben is, hogy az apostolok utódainak, a püspököknek és a papoknak a feladata annak létrehozása, azaz a szentmise bemutatása, s annak során Krisztus Testének kiosztása a hívek számára.
Csodálatos kenyér ez, amelyet Krisztus ma nem csak ezreknek, hanem millióknak nyújt.
Minden szentmisében felelevenedik előttünk a csodálatos kenyérszaporítás eseménye és megismétlődik az utolsó vacsora is, jelenvalóvá téve köztünk Jézus Krisztust, aki az örök élet kenyere mindannyiunk számára.

Ámen.
F. F.